EU antoi luvan turskan ylikalastukseen Itämerellä

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto päätti Itämeren vuoden 2017 kalastuskiintiöistä Luxemburgissa. Ministerit päätyivät jälleen nostamaan turskan kalastuskiintiöt tutkijoiden tieteellisiä suosituksia suuremmiksi.

Eteläisellä Itämerellä esiintyvän läntisen turskakannankalastuskiintiö asetettiin 5 597 tonniin, mikä on kuusinkertainen kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES:n tieteelliseen suositukseen nähden. Muualla Itämeressä elävän itäisen turskakannan kiintiö asetettiin 30 857 tonniin, mikä ylittää tieteellisen suosituksen noin 15 prosentilla.

”Ministereiden ratkaisu ylikalastuksen jatkamisesta on huolestuttava turskakantojen tulevaisuuden kannalta. Päätös vaikuttaa lisäksi turskasta riippuvaisten toimialojen ja kuluttajien arkeen, sillä Itämerestä tällä hetkellä pyydettyä turskaa ei voi pitää ekologisesti hyvänä ja suositeltavana valintana ruokapöytään”, WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska sanoo.

Läntinen turskakanta on romahtanut pitkään jatkuneen ylikalastuksen vuoksi alle kriittisen rajan. Kannan tilanne on ollut epävakaa jo 1990-luvun lopulta asti. Itäisen turskakannan kalastusta on rajoitettu, mutta kanta ei ole elpynyt toivotulla tavalla voimakkaasta ylikalastuksesta. Monet merkit osoittavat myös itäisen turskakannan olevan todella huolestuttavassa tilassa. Esimerkiksi kannasta saatavat saaliit ovat pienentyneet vain kymmenesosaan 1980-luvusta.

”Itämeren kalakannat ovat tällä hetkellä noin 30–40 prosenttia historiallista keskiarvoa pienemmät. Kalakantojen pienenemisen suurimmat syyt ovat Itämeren tila, elinympäristöjen muutokset ja ylikalastus. Näistä ylikalastus on asia, johon voimme vaikuttaa nopeasti ja tehokkaasti. Kaikki on kiinni poliittisesta tahdosta”, Ovaska sanoo.

EU:n yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteena on ylikalastuksen lopettaminen ja kalakantojen elvyttäminen. Kalastuspolitiikan toimeenpanossa keskiössä ovat monivuotiset hoitosuunnitelmat. Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja koskeva suunnitelma on ensimmäinen uuden kalastuspolitiikan aikana tehty hoitosuunnitelma. Se vahvistettiin heinäkuussa 2016.

”Erityisesti läntistä turskaa koskeva kiintiöpäätös on ristiriidassa yhdessä sovittujen sääntöjen kanssa. On todella surullista, että yhdessä sovittuihin periaatteisiin ei voi luottaa”, Ovaska toteaa.

Lohen tilanne valoisampi

Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiöt asetettiin vuoden 2016 tasolle. ICES:n mukaan Itämeren lohenkalastus näyttäisi olevan tasolla, joka mahdollistaa useimpien lohikantojen elpymisen. Suomenlahden lohikiintiötä pienennettiin 20 prosentilla, mutta kiintiö on edelleen tieteellistä suositusta suurempi.

”Erityisesti Suomi ja Ruotsi ovat viime vuosina tehneet hyvää työtä lohikantojen elpymisen varmistamiseksi. Pohjanlahden suurten jokien lohikannat ovatkin elpyneet ilahduttavalla tavalla, mutta pienemmissä lohikannoissa riittää vielä haasteita”, Ovaska toteaa.

Lisätietoja:
Suojeluasiantuntija Matti Ovaska, 040 727 3149, [email protected]