Raskaan polttoöljyn kieltäminen arktisen meriliikenteen polttoaineena etenee

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO otti tänään päättyneessä kokouksessaan askeleen kohti raskaan polttoöljyn käyttökieltoa arktisella alueella. IMO:n jäsenmaat tunnustivat, että raskaan polttoöljyn käyttäminen aiheuttaa vakavan uhkan arktiselle luonnolle. 

Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n meriympäristön suojelukomitean kokous (MEPC 70) päättyi tänään. Ympäristöjärjestöjen yhteenliittymä Clean Arctic Alliance, johon myös WWF kuuluu, on tyytyväinen keskusteluun, jossa tuettiin prosessin aloittamista raskaan polttoöljyn kieltämiseksi arktisen meriliikenteen polttoaineena. Raskaan polttoöljyn kieltäminen Arktiksella suojelisi sekä luontoa että ihmisiä.

“IMO:ssa käyty keskustelu oli hyvä ensiaskel. Jäsenvaltioiden tulee nyt käyttää mahdollisuus hyväkseen ja saada aikaiseksi konkreettinen esitys ensi keväälle, jolloin meriympäristön suojelukomitea kokoontuu seuraavan kerran”, WWF:n ohjelmapäällikkö Sampsa Vilhunen sanoo.

Arktiset vedet ylläpitävät kaupallisesti tärkeitä kalakantoja sekä suuria valas-, hylje-, mursu- ja vesilintupopulaatioita. Arktisen merenkulun arvioidaan lisääntyvän 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Yli 75 prosenttia arktisten alueiden meriliikenteessä kulutetusta polttoaineesta on raskasta polttoöljyä.

Raskas polttoöljy on myrkyllistä, tahmeaa ja tervamaista. Se hajoaa kylmissä vesissä erittäin hitaasti ja on lähes mahdotonta kerätä öljyonnettomuuden sattuessa. Raskaan polttoöljyn käyttäminen vauhdittaa myös ilmastonmuutosta erityisesti mustan hiilen päästöjen takia. Mustalla hiilellä eli noella on voimakas ilmaston lämpenemistä edistävä vaikutus. Laskeutuessaan vaaleille lumi- ja jääpinnoille musta hiili vähentää takaisin avaruuteen heijastuvien auringonsäteiden määrää. Tämän seurauksena lumen ja jään sulaminen nopeutuu: paljastuu lisää tummaa maan- ja merenpintaa, joka sitoo taas lisää auringonsäteitä.

Raskaan polttoöljyn käyttö on kielletty jo Antarktiksen vesillä, mutta Arktiksella kielto on voimassa ainoastaan Norjan Huippuvuorten suojelualueilla. Kiellolle riittää kuitenkin tukea: Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama ja Kanadan pääministeri Justin Trudeau ovat toistuvasti puuttuneet raskaan polttoöljyn ympäristövaikutuksiin arktisella alueella. Tällä viikolla suomalainen Arctia Ltd. ilmoitti tukevansa käyttökieltoa.

Seuraava IMO:n meriympäristön suojelukomitean istunto (MEPC 71) pidetään keväällä 2017. Samoihin aikoihin Suomi ottaa vastaan Arktisen neuvoston puheenjohtajuuden. Suomen ulkoministeri Timo Soini vaati lokakuun alussa Islannin Arctic Circle -konferenssissa vaikuttavia toimia mustan hiilen päästöjen vähentämiseksi arktisessa meriliikenteessä.

”Olemme ehdottaneet keskeisille ministereille, että Suomi yhteistyössä muiden asiasta huolestuneiden IMO:n jäsenvaltioiden kanssa nostaisi asian seuraavan istunnon työohjelmaan. Tavoitteeksi tulee asettaa, että raskaan polttoöljyn käyttö kielletään arktisilla alueilla vuoteen 2020 mennessä”, Vilhunen sanoo.

Kokouksessa hyviä päätöksiä

Torstaina IMO päätti laivaliikenteen typpi- ja rikkipäästöjen vähentämisestä. Vuodesta 2020 globaalissa meriliikenteessä polttoaineiden rikkipitoisuus saa olla vain 0,5 prosenttia. Itämeren suhteen tehtiin päätös erityisalueesta, jossa merta rehevöittäviä alusliikenteen typpipäästöjä ilmaan leikataan tulevaisuudessa jopa 75 prosenttia nykyisestä. Sääntely koskee aluksia, jotka valmistuvat tammikuun 2021 jälkeen.

”Vähäpäästöisestä ja ympäristövaikutuksiltaan hallitusta meriliikenteestä ollaan vielä kaukana, mutta IMO:ssa tehdyt päätökset ovat askelia oikeaan suuntaan”, Vilhunen sanoo.

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö Sampsa Vilhunen, 040 550 3854, [email protected]

http://www.hfofreearctic.org/
https://twitter.com/cleanarctic
https://www.facebook.com/CleanArcticAlliance