Tavoitteena on apukinoksilla taata kaikille Saimaan kuuteille syntymäpesä

Metsähallitus tekee yhdessä WWF:n ja vapaaehtoisten kanssa tänäkin talvena apukinoksia saimaannorpan pesinnän avuksi, sillä lumitilanne Saimaalla on pesien kannalta heikko.

Saimaalla viime päivien aikana tarkistetut rantakinokset ovat olleet matalia pesintään. Tyypillinen pesäpaikkojen rantakinos oli viime viikonvaihteessa vain 5–40 cm paksu, kun norppa tarvitsee noin metrin paksuisen pesäkinoksen.

Saimaannorpan pesien tulisi olla valmiina hyvissä ajoin ennen helmikuun puolivälin tienoilla alkavaa synnytysjaksoa

”Tavoitteena on varmistaa, että kaikilla alueilla olisi pesintään sopivia kinoksia, jotta jokainen poikanen saisi syntyä kestävän pesän suojaan eikä avoimelle jäälle”, kertoo Metsähallituksen suojelubiologi Miina Auttila. Metsähallitus koordinoi apukinosten tekoa osana Saimaannorppa LIFE -hanketta. Apukinokset sijoitetaan aiempien pesimähavaintojen perusteella sopiville varjoisille pohjoisrannoille. Omin päin ei kinoksia pidä lähteä kolaamaan eikä norppia saa houkutella pesimään esimerkiksi kesämökkien lähelle.

”Ilman lumipesän suojaa suuri osa kuuteista olisi vaarassa kuolla jo imetysaikana. On hienoa, että ihminen voi vähälumisina talvina helpottaa kuuttien selviytymistä kinoksi kasaamalla”, WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen sanoo.

Apukinoksista jo suuri hyöty aiemmin

Apukinosten käyttö suojelutoimena aloitettiin 2014, jolloin tehtiin 240 apukinosta lähes lumettomalle Saimaalle. Vuonna 2015 tehtiin 68 apukinosta vähälumisiksi jääneille selkävesille ja vuonna 2016 jälleen 211 apukinosta. Suojelubiologi Jouni Koskelan mukaan toiminta on ollut tehokasta. Kaikkiaan 75 % apukinoksista on ollut norpan pesä ja niihin on syntynyt yhteensä 110 poikasta, joka on noin puolet viime vuosina syntyneestä 222 kuutista.

Lisätietoja:

Suojelubiologi Miina Auttila, Metsähallituksen Luontopalvelut, puh. 040 637 6324, [email protected]
Suojelubiologi Jouni Koskela, Metsähallituksen Luontopalvelut, puh. 0400 188 825, [email protected]
Ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen, WWF, 0400 168 939, [email protected]