WWF Suomi ja Mandatum Life yhteistyöhön sijoitustoiminnan ilmastovastuullisuuden edistämiseksi

WWF Suomi ja Mandatum Life ovat sopineet yhteistyöstä, joka tähtää vastuullisen sijoittamisen edistämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Yhteistyössä tuotetaan ohjeita ja viestitään sidosryhmille siitä, miten sijoittajat voivat korvata hiili-intensiivisiä sijoituskohteitaan ilmaston kannalta kestävämmillä vaihtoehdoilla. Taustalla on tarve sopeuttaa sijoitustoimialan toimintaa Pariisin ilmastosopimuksessa sovitun 1,5–2 asteen lämpötilatavoitteen edellyttämälle tasolle.

Yhteistyön myötä Mandatum Life on yksi WWF Suomen pääyritysyhteistyökumppaneista.

”Vastuullisempaan liiketoimintaan virtaava raha on maailmaa muuttava voima, sillä yrityksillä on keskeinen rooli ympäristön kannalta kriittisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tarvitsemme konkreettisia toimintamalleja siihen, miten sijoittajat vähentävät käytännössä sijoitustensa hiilidioksidipäästöjä. Näin sijoitusvarallisuus ohjautuu yrityksiin, jotka toimivat ympäristön kannalta kestävällä tavalla”, kommentoi Mandatum Lifen seniorisalkunhoitaja Carolus Reincke.

”Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttaminen on kaikkien toimijoiden vastuulla. WWF tekee yhteistyötä sijoittajien kanssa, sillä vastuullisella sijoittamisella on ilmastotalkoissa keskeinen rooli. Vastuullinen sijoittaminen tulee nähdä tuottavana varainhoitona sen lisäksi että se on eettisesti oikea valinta”, kommentoi WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder.

WWF Suomi on osa laajaa, kansainvälistä WWF-verkostoa, jolla on toimistoja noin 50 maassa ja toimintaa yli sadassa maassa. Rakennamme tulevaisuuden, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. www.wwf.fi

Mandatum Life on suomalainen finanssiyhtiö ja osa Sampo-konsernia. Mandatum Lifen visiona on olla Suomen arvostetuin asiakasvarojen hoitaja ja taloudellisten riskien turvaaja. Intohimonamme on parantaa suomalaisten elämää ja suomalaisten yritysten liiketoimintaa. www.mandatumlife.fi.

Lisätiedot:
WWF Suomi
Liisa Rohweder, pääsihteeri, [email protected], p. 040 840 7461

Mandatum Life
Carolus Reincke, seniorisalkunhoitaja, [email protected], p. 050 355 4540
Niina Riihelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, [email protected], p. 040 728 1548