Tavoitteeksi viihtyisä, luontoystävällinen ja ekotehokas kunta

Näyttävätkö kunnan lähimetsät oikeilta metsiltä?  Polskivatko virtavesissä vaelluskalat? Ovatko kunnan kiinteistöt ekotehokkaita? Tukeutuuko kunnan energianhuolto aidosti uusiutuviin polttoaineisiin? Onko kouluruokailussa korvattu lihaa kasviksilla ja kestävällä kalalla oppilaiden terveyttä ja ilmastoa ajatellen? Pääsevätkö kuntasi koululaiset lukuvuoden aikana lähiluontoon?

Ympäristöjärjestö WWF kehottaa ihmisiä äänestämään kuntavaaleissa siten, että ylläoleviin kysymyksiin voi vastata myöntävästi.

”Tulevalla valtuustokaudella on syytä ja mahdollista nostaa keskiöön ihmisten viihtyvyyteen, luontoon ja ympäristöön liittyvät asiat, jotka myös vaikuttavat kuntien vetovoimaisuuteen merkittävästi”, sanoo WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Kuntien tehtäväkenttä kapenee sote-uudistuksen myötä. Toisaalta valtuutettujen valta ja vastuu esimerkiksi kaavoituksessa ja maankäytössä sekä vaikkapa metsien käsittelyssä kasvaa, kun yleistä etua edustavat, valvontaa harjoittaneet ELY-keskukset lakkautetaan.

”Nyt on oltava tarkkana, etteivät rakentamispaineet eivätkä ylimitoitetut biotaloussuunnitelmat jyrää kunnissa luonto- ja virkistys- sekä ympäristöarvoja. Esimerkiksi kuntien järkevällä metsänhoidolla voi edistää kustannustehokkaasti luonnon ja kuntalaisten hyvinvointia”, Luukkonen toteaa.

WWF on kerännyt kuntavaaliehdokkaille työkalupakin, jonka avulla kunnasta voi tehdä nykyistä viihtyisämmän, ekotehokkaamman ja luontoystävällisemmän.

Äänestäjiä WWF kehottaa kysymään omilta ehdokkailtaan seuraavia kysymyksiä:

  1. Aiotko toimia niin, että kuntasi metsät säästyvät avohakkuilta?
  2. Aiotko toimia niin, että kuntasi laitoksissa – kuten kouluissa – lisätään ruokalautasille kasviksia ja kalaa ja vähennetään lihan määrää?
  3. Aiotko toimia niin, että kuntasi omistuksessa olevat, turhat vaelluskalojen kulkua haittaavat rakennelmat poistetaan?
  4. Aiotko toimia niin, että kuntasi omistuksessa olevien kiinteistöjen energiatehokkuutta lisätään siellä, missä mahdollista?
  5. Aiotko toimia niin, että kuntasi energiantuotannon riippuvuus kivihiilestä, öljystä ja turpeesta vähenee?
  6. Aiotko toimia niin, että koululaisilla on mahdollisuus päästä retkille lähiluontoon ja nauttia hyvätasoisesta ympäristökasvatuksesta?

Lue lisää luonnosta, ympäristöstä ja kuntavaaleista WWF:n sivulta wwf.fi/kuntavaalit

Lisätiedot:
Suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF Suomi, puh. 040 585 0020, [email protected]