Haaste yrityksille: Arvoketjujen vesiriskit otettava haltuun

Globaalit vesikriisit koskettavat myös suomalaisia yrityksiä. Aalto-yliopisto, Luonnonvarakeskus (Luke), maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Teknologian tutkimuskeskus VTT ja WWF Suomi ovat perustaneet vesivastuusitoumuksen, joka haastaa suomalaisyritykset tunnistamaan vesiriskit kansainvälisissä arvoketjuissaan ja kehittämään kestävää veden käyttöä ja hallintaa.

Yritykset ja yritysten arvoketjut ovat maailman suurimpia veden käyttäjiä. Veden niukkuuden ja saastumisen kaltaiset globaalit vesikriisit aiheuttavat merkittäviä riskejä yritysten toiminnalle.

Vesiriskit voivat liittyä veden saatavuuteen ja laatuun, yrityksen maineeseen tai tehottomaan ja epäoikeudenmukaiseen sääntelyyn, jotka kaikki lopulta vaikuttavat yritystoiminnan kannattavuuteen.

Vaikka Suomessa vesivarojen ja niiden hallinnan tila on pääsääntöisesti hyvä, suomalaisyritykset toimivat ja niillä on alihankkijoita myös alueilla, joissa kärsitään erilaisista veteen liittyvistä ongelmista.

Yrityksillä on keskeinen rooli ja vastuu haasteiden ratkaisussa

Suomalainen vesivastuusitoumus haastaa suomalaisyritykset tunnistamaan vesiriskit niiden arvoketjuissa, huolehtimaan toimipaikkojen ja alihankkijoiden veden käytön kestävyydestä sekä kehittämään kestävää veden käyttöä ja hallintaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Aalto-yliopisto, Luonnonvarakeskus (Luke), maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Teknologian tutkimuskeskus VTT ja WWF Suomi ovat perustaneet sitoumuksen osaksi Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta tukeakseen yritysten vesivastuutyötä.

“Suomalaiset yritykset tuntevat vielä huonosti vesiriskit kansainvälisissä arvoketjuissaan. Vastuullinen yritys tunnistaa vesiriskinsä ja huolehtii niiden hallinnasta. Parhaiten tämä onnistuu yhteistyössä muiden veden käyttäjien ja sidosryhmien kanssa”, sanoo ohjelmapäällikkö Jussi Nikula WWF:stä.

“Yritykset eivät voi ratkaista veden käytön ongelmia yksin. Sitoumuksen perustajat edistävät omassa toiminnassaan kestävää veden käyttöä ja hallintaa ja haluavat kannustaa yrityksiä niiden vesivastuutyössä ja parhaiden käytänteiden kehittämisessä”, sanoo Suvi Sojamo, tutkijatohtori Aalto-yliopistosta.

”VTT tukee sitoumuksen toimeenpanoa kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja sekä veden käytön vähentämiseksi että veden ympäristöystävällisen käytön edistämiseksi eri teollisuussektoreilla”, sanoo liiketoiminta-alueen johtaja Jussi Manninen VTT:stä.

”Vesivastuusitoumus tarjoaa suomalaisyrityksille järjestelmällisen tavan huolehtia vesivastuullisuudesta ja liiketoiminnan jatkuvuudesta. Luke tukee yrityksiä ja koko arvoketjuja vesivastuullisuuden kehittämisessä”, sanoo ohjelmapäällikkö Asmo Honkanen Lukesta.

“Maataloudessa ja elintarviketuotannossa vedellä on ratkaiseva merkitys. Vesi on myös biotalouden mahdollistaja. Näitäkin tärkeämpää on turvata puhdas juomavesi kaikille. Toimiminen vastuullisesti vesikysymyksissä on suomalaisille yrityksille velvollisuus, mutta etenkin mahdollisuus”, korostaa MMM:n kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

”Puhdas ja monimuotoinen vesiluonto voidaan saavuttaa ja ylläpitää vain pitkäjänteisellä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä vesien puolesta. Vesivastuusitoumus tuo tämän asian edistämiseen uuden työkalun ja vahvistaa suomalaisten yritysten osallistumista vastuulliseen vesiensuojelutyöhön ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen”, sanoo kansliapäällikkö Hannele Pokka ympäristöministeriöstä.

Lisätietoja:

Sitoumus on kaikille avoin ja löytyy osoitteesta https://sitoumus2050.fi/commitment/vesivastuusitoumus

Aalto-yliopisto, tutkijatohtori Suvi Sojamo, puh. 040 824 4206, [email protected]

Luonnonvarakeskus (Luke), tutkija Kirsi Usva, puh. 029 532 6621, [email protected]

Maa- ja metsätalousministeriö, vesihallintoneuvos Ville Keskisarja, puh. 0295 162 390, [email protected]

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, erikoistutkija Helena Wessman-Jääskeläinen, puh. 040 522 7253, [email protected]

WWF, ohjelmapäällikkö Jussi Nikula, puh. 040 595 9002, [email protected]

Ympäristöministeriö, neuvotteleva virkamies Antton Keto, puh. 029 5250 148, [email protected]