Selvitys: Arktisen neuvoston jäsenmaille heikot arvosanat ympäristönsuojelun toimeenpanosta

WWF:n tänään julkaisema selvitys osoittaa, että Arktisen neuvoston antamat ympäristönsuojeluun liittyvät suositukset ovat pääasiassa hyviä. Ongelma on, etteivät neuvoston jäsenvaltiot pane suosituksia toimeen. WWF toivoo asiaan puututtavan Suomen torstaina 11. toukokuuta alkavalla puheenjohtajuuskaudella.

Valtiot sopivat Arktisessa neuvostossa ympäristönsuojeluun liittyvistä suosituksista ja ohjeista. WWF:n tänään julkaisemassa Arctic Council Conservation Scorecard -selvityksessä tarkastellaan, miten jäsenvaltiot ovat näitä suosituksia ja ohjeita toteuttaneet. Selvitys rajoittuu vuosiin 2006–2013. Jäsenvaltioiden suoriutumista ei ole koskaan aikaisemmin mitattu yhtä laajasti.

Selvityksessä tarkasteltiin maiden onnistumista muun muassa ilmastonmuutoksen hillintään, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, suojelualueiden perustamiseen ja laivaliikenteen turvallisuuden ja öljyntorjuntavalmiuden parantamiseen liittyen.

Yleisimmät arvosanat olivat välttävä ja tyydyttävä. Jäsenvaltiot saivat alhaiset pisteet muun muassa kategoriassa, jossa tarkasteltiin niiden aktiivisuutta luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamisessa. Suurin osa maista ei myöskään ollut toteuttanut suositeltuja toimenpiteitä arktisen meriliikenteen päästöjen vähentämiseksi.

“Selvityksemme tulokset paljastavat kansallisen toimeenpanon heikon tason. Arktisen neuvoston toimintatapoja täytyy kehittää siten, että jatkossa voidaan varmistaa suositusten päätyminen paperilta käytäntöön,” sanoo Liisa Rohweder, WWF Suomen pääsihteeri ja WWF:n kansainvälisen arktisen ohjelman puheenjohtaja.

Maiden välillä eroja – Suomi parhaimmistoa

Maat saivat selvityksessä myös hyviä ja kiitettäviä arvosanoja. Jäsenvaltioiden onnistumisiin voidaan laskea, että öljyonnettomuuksien torjunnan hallinnointi on pääosin toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Myös ilmastomuutosta kiihdyttävien nokipäästöjen vähentämisessä on edistytty, ja arktisen jääpeitteen laajuuden seurantaan on luotu suunniteltu seurantajärjestelmä.

”Maiden välisessä vertailussa ei syntynyt suuria eroja, mutta Suomi oli yksi parhaista yhdessä Tanskan kanssa. Ehkä Suomessa ajatellaan, että valmisteleva työ on turhaa, jos suunnitelmia ei panna täytäntöön”, WWF:n suojeluasiantuntija Lotta Manninen sanoo.

WWF on ainoa ympäristöalan kansalaisjärjestö, joka on saanut tarkkailijan aseman Arktisessa neuvostossa. WWF on aiemmin kehittänyt vastaavan mittariston myös Itämeren suojelukomissio Helcomin jäsenvaltioiden vertailuun.

Lisätietoja:

Lotta Manninen, suojeluasiantuntija, 050 302 8364, [email protected]

WWF Arctic Council Conservation Scorecard -selvitys: panda.org/acscorecard

Arktinen neuvosto on kansainvälinen korkean tason foorumi, jossa keskustellaan arktisten alueiden asioista ja ongelmista. Suomi on neuvoston puheenjohtaja seuraavan kahden vuoden ajan.