Suomen näytettävä esimerkkiä arktisen luonnon suojelussa

Arktisen neuvoston puheenjohtajana toimiva Suomi on nostanut muun muassa Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanon ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisen puheenjohtajuuskautensa isoiksi teemoiksi. WWF on tyytyväinen teemoihin ja toivoo, että Suomi voisi neuvoston toimintaa kehittämällä edesauttaa tavoitteiden toteutumista. Samalla puheenjohtajamaan tulee WWF:n mielestä näyttää käytännön esimerkkiä toteuttamalla kansallisesti neuvoston jo antamia suosituksia ja huolehtimalla siitä, että pohjoista luontoa suojellaan myös kotimaassa.

Ympäristönsuojelun edistäminen on ollut vuonna 1996 perustetun Arktisen neuvoston isoimpia tavoitteita aina – ainakin paperilla. Todellisuudessa kahden vuoden välein vaihtuvat puheenjohtajamaat ovat usein nostaneet agendalle muitakin kärkihankkeita. Siksi WWF on tyytyväinen siihen, että Arktisen neuvoston jäsenmaat sopivat viime viikolla Alaskassa järjestetyssä ministerikokouksessa neuvostolle kehitettävästä strategiasta, joka voisi lisätä neuvoston työn pitkäjänteisyyttä ja vaikuttavuutta puheenjohtajien vaihtuessa.

”Strategiassa olisi tärkeää sopia siitä, miltä neuvosto ja sen jäsenmaat haluavat arktisen alueen luonnon ja siihen vaikuttavan ihmistoiminnan näyttävän tulevaisuudessa. Lisäksi strategiaan täytyy kirjata tärkeimmät toimenpidekokonaisuudet, jotka auttavat tavoitteiden saavuttamisessa”, WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder sanoo.

Ilmastonmuutoksen torjunnan on oltava strategian keskiössä.

”Ilmastonmuutos etenee arktisella alueella nopeasti ja sen hidastaminen on äärimmäisen tärkeää niin arktisen luonnon, alkuperäiskansojen kuin koko planeettamme tulevaisuuden näkökulmasta”, Rohweder sanoo.

”Toivomme myös, että Suomi onnistuu puheenjohtajuuskautensa aikana kehittämään Arktisen neuvoston toimintaa niin, että jo tehdyt hyvät suunnitelmat saadaan toteutettua ja neuvoston antamat uudet suositukset ovat konkreettisia ja mitattavia”, Rohweder sanoo.

Arktisen uhat taloudellisia mahdollisuuksia suurempia

Arktisen neuvoston puheenjohtajuuden rinnalla Suomessa toteutetaan samanaikaisesti omaa kansallista arktista strategiaa, jota koordinoi valtioneuvoston kanslia.

”Suomen oma kansallinen arktinen strategia keskittyy arktisen alueen talouden kehittämiseen ja suomalaisen arktisen osaamisen hyödyntämiseen. Arktisen alueen kohtaamat uhat ovat kuitenkin merkittävämpiä kuin kehityksen tuomat mahdollisuudet. Toivomme, että kansallista arktista strategiaa toteutetaan Arktisen neuvoston puheenjohtajuusohjelman kanssa linjassa ja sitä täydentäen”, Rohweder sanoo.

WWF:n mielestä Suomen tulee Arktisen neuvoston puheenjohtajana näyttää esimerkkiä ja vahvistaa myös Suomen pohjoisten alueiden ympäristön- ja luonnonsuojelua. WWF toivoo, että puheenjohtajuuskauden aikana muun muassa edistettäisiin Käsivarren kansallispuiston perustamista. Lisäksi poronhoitoalueella tulee siirtyä reviiripohjaiseen korvausjärjestelmään suurpetojen aiheuttamien porovahinkojen korvauksessa. Järjestelmä on jo käytössä maakotkan kohdalla ja parantaisi suurpetojen suojelua pohjoisilla alueilla. Porojen mahdolliseen ylilukuun tulee myös voida puuttua.

WWF kannustaa lisäksi Suomea panemaan Pariisin ilmastosopimuksen päästövähennystavoitteita toimeen ja lisäämään uusiutuvan energian tuotantoa merkittävästi pohjoisilla alueilla omien mustan hiilen päästöjen kitkemiseksi. Kestävän kehityksen edellytyksiä tulee edistää ekologisesti kestävän luontomatkailun edellytyksiä edelleen parantamalla.

Lisätietoja:

pääsihteeri Liisa Rohweder, 040 840 7461, [email protected]
suojeluasiantuntija Lotta Manninen, 050 302 8364, [email protected] (Arktisen neuvoston toimintaan liittyvät asiat)
ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen, 0400 168 939, [email protected] (peto-ja poroasiat, Käsivarren kansallispuistoon liittyvät asiat)