Maailmanperintökohde Belizen koralliriutta yhä vailla kunnollista suojelua

Belizen hallitus ei ole lupauksistaan huolimatta pystynyt suojelemaan Belizen koralliriuttaa. Belizen koralliriutta on läntisen pallonpuoliskon laajin koralliriutta ja Unescon maailmanperintökohde. WWF:n tänään julkistaman arvioinnin mukaan riuttaa uhkaavat merellä tapahtuva öljynporaus ja rannikoiden rakentaminen. Vain noin kilometrin päässä maailmanperintökohteesta tehtiin viime syksynä seismisiä kokeita.

Ympäristöjärjestö WWF julkaisee arvionsa Belizen koralliriutan suojelutoimien edistymisestä noin viikon päästä alkavan Maailman luonnonperintökomitean kokouksen alla. Arviointi koskee useita toimenpiteitä, joita Unesco pitää välttämättöminä koralliriutan säilymiselle. Belizen hallitus lupasi vuonna 2015 Unescolle, että suojelutoimenpiteet on toteutettu joulukuuhun 2016 mennessä.

”Siitä on nyt seitsemän kuukautta, eikä Belize ole vieläkään täyttänyt lupauksiaan koralliriutan suojelusta. Tämä ainutlaatuinen ekosysteemi, joka on elintärkeä sekä alueen luonnolle, että taloudelle, on yhä uhattuna. Vaadimme Belizen hallitukselta välittömiä toimia riutan suojelemiseksi tulevia sukupolvia varten”, sanoo WWF Belizen riuttatutkija Nadia Bood.

Belizen koralliriutta on noin 1 400 lajin elinympäristö. Unesco tunnusti alueen ainutlaatuisen merkityksen maailman luonnolle vuonna 1996. Suojelutoimien riittämättömyyden takia Belizen koralliriutta siirrettiin vaarantuneiden maailmanperintökohteiden listalle vuonna 2009.

WWF:n arvioinnissa havaittiin, että maailmanperintökohteen ja sen puskurialueiden sisäpuolella tapahtuvan öljynporauksen ja -tuotannon kieltävän lainsäädännön valmistelu ei ole edistynyt – huolimatta hallituksen vuonna 2015 julistamasta toimenpidekiellosta. Myös julkisen vallan omistuksessa olevan maan myynnin kieltävä lainsäädäntö puuttuu maailmanperintökohteella edelleen.

“Sekä koralliriutta että Belizen asukaat ansaitsevat tekoja sanojen sijaan. Hallituksen on osoitettava, että se aikoo vakavissaan suojella Belizen koralliriutan lainsäädännöllä, joka kieltää sekä öljynporauksen että maanmyynnit. Hallituksen on kuunneltava maansa kansalaisia ja niitä 400 000 ihmistä, jotka jokin aika sitten vaativat allekirjoituksellaan koralliriutan nykyistä parempaa suojelua”, sanoo Bood.

Yli puolet Belizen asukkaista, eli noin 190 000 asukasta, on taloudellisesti riippuvaisia koralliriuttoihin kytkeytyvästä turismista ja kalastuksesta. Näiden elinkeinojen ja tutkimustoiminnan tuomien tulojen arvioidaan käsittävän noin 15 prosenttia Belizen bruttokansantuotteesta.

Lähes puolet Unescon maailmanperintökohteista on vaarassa teollisen toiminnan takia, joka vaarantaa alueista riippuvaisten ihmisten hyvinvoinnin ja elinkeinojen kestävyyden. WWF kampanjoi Unescon maailmanperintösopimuksen arvostuksen lisäämiseksi ja maailmanperintökohteiden suojelua koskevien OECD:n suositusten vahvistamiseksi. Suomi on maailmanperintökomitean jäsen ja voi omalta osaltaan ottaa kantaa asioiden parantamiseksi.

Lisätiedot:

Meriasiantuntija Janica Borg
puh. +358 41 529 6445
[email protected]