WWF:n talkoolaiset arvokkaan paahdelajiston apuna Hangon Furuvikissa

WWF:n vapaaehtoiset kunnostavat parhaillaan ainutlaatuista ranta- ja dyyniluontoa Furuvikin luonnonsuojelualueella Hangossa. Lauantaina 22.7. päättyvissä talkoissa raivataan tilaa ja valoa sellaisille lajeille, joille paahteinen ympäristö on elinehto.

Hankoniemen etelärannalla sijaitsevan Furuvikin luonnonsuojelualueen hiekkarantojen ja metsittyneiden dyynien seassa sinnittelee paahteisuutta vaativia uhanalaisia hyönteisiä ja kasveja. Niiden elämää uhkaa avointen hiekka-alueiden umpeenkasvu sekä ilmasta maaperään kertyvän typpilaskeuman vauhdittama rehevöityminen.

Raskain työ eli puuston raivaus tehtiin jo ennen leiriä. Talkoolaiset täydentävät nyt raivausta muun muassa kaatamalla nuoria mäntyjä ja lyhentämällä kantoja, paljastavat paahdelajeille tärkeitä paahteisia hiekkalaikkuja haravoimalla risuja, sammalia ja jäkäliä, niittävät avointa rantaviivaa valtaavaa ruovikkoa, keräävät rantaa rehevöittäviä levämassoja ja poistavat dyyneille levinneitä kurtturuusuja.

”Dyyneille ja rannoille levinnyt kurtturuusu on erittäin sitkeä vieraslaji, joka syrjäyttää alkuperäistä lajistoa erityisesti merenrannoilla. Haitalliset vieraslajit ovat merkittävä uhka luonnon monimuotoisuudelle, joten niiden poistaminen on konkreettista luonnonsuojelutyötä parhaimmillaan”, kertoo leirin yhtenä vetäjänä toimiva WWF:n suojeluasiantuntija Panu Kunttu.

”Paahdealueita syntyi aikaisemmin varsinkin metsäpalojen seurauksena. Nykyisin metsäpalot torjutaan tehokkaasti, joten paahdeympäristöt kasvavat nopeasti umpeen. Metsittymisen estäminen on tärkeää, sillä paahdealueilla viihtyy useita sellaisia kasvi- ja hyönteislajeja, jotka eivät menesty muunlaisessa ympäristössä”, kertoo leirin toinen vetäjä Esko Tainio Metsähallituksen Luontopalveluista.

Tänä vuonna leirillä on ensimmäistä kertaa mukana myös Allergia-, Iho- ja Astmaliitto, joka tukee WWF:n talkooleiritoimintaa osana Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittamaa Terve askel luontoon -hanketta.

”Yhteys monimuotoiseen luontoon ehkäisee monia sairauksia, kuten allergiaa ja astmaa. Talkooleirien kaltainen vapaaehtoistoiminta hyödyttääkin paitsi luontoa, myös talkoolaisten terveyttä”, sanoo Terve askel luontoon -hankkeen koordinaattori Tiina Parkkima.

Furuvikin talkooleiri on osa Euroopan unionin rahoittamaa ja Metsähallituksen Luontopalvelujen johtamaa Paahde LIFE -hanketta.

Lisätietoja:

Panu Kunttu, suojeluasiantuntija, WWF, 050 305 5086
Esko Tainio, suunnittelija, Metsähallituksen Luontopalvelut, 040 538 1637
Tiina Parkkima, hankekoordinaattori, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto, 040 145 8288

Paahde LIFE -hanke
Furuvikin talkooleiri on osa Euroopan unionin rahoittamaa ja Metsähallituksen Luontopalvelujen johtamaa Paahde LIFE -hanketta, jossa tehdään töitä 69 Natura 2000 -alueella ympäri Suomea paahteisten ja aikanaan tulen synnyttämien elinympäristöjen ja niitä vaativien lajien hyväksi.

WWF
WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava ympäristönsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien eri puolilla Suomea. Leirit tarjoavat joka kesä noin sadalle vapaaehtoiselle mahdollisuuden konkreettiseen luonnonsuojelutyöhön.

Metsähallituksen Luontopalvelut
Metsähallituksen Luontopalvelut vastaa Suomen upeimman luonnon hoidosta ja toimii leirin isäntänä. Suurin osa WWF:n talkooleireistä järjestetään Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnoimilla alueilla, kuten kansallispuistoissa.

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto tukee WWF:n talkooleiritoimintaa osana Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittamaa Terve askel luontoon -hanketta, jossa valistetaan ihmisiä luonnon terveysvaikutuksista sekä kannustetaan luonnossa liikkumiseen omatoimisen ja osallistavan, luonnon hyväksi tehtävän vapaaehtoistyön avulla.

Paahde