Talkooleirillä autetaan uhanalaisia vaelluskaloja kutemaan

Parikymmentä vapaaehtoista rehkii parhaillaan Karjaanjoen Pitkälänkosken varrella. WWF:n ja Länsi-Uudenmaan Vesi- ja ympäristö ry:n järjestämällä talkooleirillä tehdään uhanalaiselle taimenelle sopivia kutupaikkoja kantamalla soraa huonokuntoiseen uomaan.

Aikoinaan tukinuittoa varten peratussa Pitkälänkoskessa elää uhanalaisia taimenia, joiden lisääntymistä huonokuntoiset tai puuttuvat kutusoraikot haittaavat. Viikon mittaisella talkooleirillä vapaaehtoiset auttavat taimenia kunnostamalla ja rakentamalla niille lisääntymisalueita. Uomaan levitetään käsivoimin 100 kuutiota soraa.

”Tämä on käsityötä, jossa talkoolaisten työpanos on hyvin tärkeää. Työ on fyysistä mutta palkitsevaa, sillä hyvin yksinkertaisilla toimenpiteillä saadaan aikaan isoja, näkyviä ja pitkäaikaisia parannuksia kalojen elinolosuhteisiin”, sanoo WWF:n ohjelmapäällikkö Sampsa Vilhunen.

”Joet elinvoimaisine kalakantoineen tarjoavat virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia sekä kotimaista kalaa ruokapöytään, minkä vuoksi jokien tilaan tulisi kiinnittää huomiota”, kertoo hankepäällikkö Juha-Pekka Vähä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä.

Kunnostus aloitettiin Suomen luonnon päivänä 26. elokuuta, ja leiri jatkuu ensi lauantaihin saakka. Leiri on osa Euroopan unionin rahoittamaa ja Metsähallituksen Luontopalvelujen johtamaa Freshabit LIFE IP –hanketta.

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö Sampsa Vilhunen, WWF, 040 550 3854, [email protected]
Hankepäällikkö Juha-Pekka Vähä, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, 019 5682 940, [email protected]

Freshabit LIFE IP -hanke
Pitkälänkosken talkooleiri on osa Euroopan unionin rahoittamaa ja Metsähallituksen Luontopalvelujen johtamaa Freshabit LIFE IP -hanketta, jossa kahdeksalla kohdealueella eri puolilla maata parannetaan järvien, jokien ja pienvesien tilaa Suomessa. Karjaanjoen aluehankkeen tavoitteita ovat kalateiden rakentaminen, lohikalojen palauttaminen, lohikalojen ja raakun luontaisen lisääntymisen edistäminen, elinaluekunnostukset sekä vedenlaadun parantaminen ja tulvasuojelu. Lisätietoja hankkeesta: www.metsa.fi/freshabit