WWF iloitsee: Euroopan komissio esittää ankeriaan rauhoitusta Itämerelle

Euroopan komissio haluaa kieltää ankeriaan kalastuksen Itämerellä. WWF kannattaa komission tänään julkaistua esitystä. Suomen ja muiden Itämeren rantavaltioiden tulee tukea komissiota ja huolehtia muista ankeriaskannan elvyttämiseksi tehtävistä toimenpiteistä.

Ankerias on äärimmäisen uhanalainen kalalaji, jonka kanta on romahtanut viimeisen 30 vuoden aikana. Nykyisen ankeriaskannan arvioidaan olevan alle viisi prosenttia alkuperäisestä. WWF on yhdessä muiden ympäristöjärjestöjen kanssa vaatinut jo pitkään ankeriaan rauhoittamista kaikelta kalastukselta.

”Ankerias on uhanalaisista kalalajeistamme käytännössä ainoa, jota kalastuslakiin pari vuotta sitten tehty uudistus ei auttanut. Silloin maa- ja metsätalousministeriö vetosi siihen, että ankeriaan suojelu edellyttää laajempia kansainvälisiä toimia. Toivomme, että Suomi kantaa nyt vastuunsa ankeriaan suojelusta ja yhdessä muiden Itämeren rantavaltioiden kanssa tukee komission tärkeää esitystä”, WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska sanoo.

Rauhoituksesta päättää jäsenvaltioiden ministereistä koostuva EU:n kalastusneuvosto lokakuisessa kokouksessaan.

Padot uhka kalastuksen lisäksi

Ankerias on ainutlaatuinen vaelluskala. Se lisääntyy Atlantin luoteisosan Sargassomeressä, josta poikaset aloittavat pitkän vaelluksensa merivirtojen mukana kohti Euroopan jokia ja järviä. Kalastus uhkaa lajin olemassaoloa, mutta erityisen pahoin ankeriaskannat ovat kärsineet jokien patoamisesta.

Suomen sisävesien ankeriaskannat ovat patojen vuoksi nykyään istutusten varassa. Ankeriasistutuksiin käytettävät poikaset pyydetään villeinä Iso-Britannian vesiltä ja tuodaan Suomeen. Istutukset padottuihin vesistöihin eivät tue lajin säilymistä, sillä takaisin Sargassomerelle pyrkivät ankeriaat kuolevat suurella todennäköisyydellä joutuessaan voimalaitosten turbiineihin.

”On selvää, että ankeriaan suojelu vaatii kalastuksen säätelyn lisäksi myös muita toimenpiteitä. Erityisesti on huolehdittava siitä, että ankeriaat pääsevät vaeltamaan turvallisesti vesivoimalaitosten ja muiden patojen ohi”, Ovaska sanoo.

Lisätietoja:

Suojeluasiantuntija Matti Ovaska, WWF, 040 727 3149, [email protected]