Suomusjärvellä järjestettävissä kututalkoissa kunnostetaan uhanalaisen taimenen lisääntymisalueita

WWF, K-ryhmä ja Valonia järjestävät tänään Suomusjärvellä sijaitsevalla Syvänojalla talkoot, joissa tehdään äärimmäisen uhanalaiselle taimenelle kutupaikkoja kantamalla soraa puron uomaan.

Taimenet ovat vaelluskaloja, jotka nousevat puroihin ja jokiin lisääntymään. Ne laskevat mätimunansa soraikkoon, jossa poikaset voivat kehittyä hyvissä olosuhteissa ja turvassa pedoilta. Salon Suomusjärvellä sijaitseva ja Kiskonjoen vesistöön kuuluva Syvänoja on taimenelle muuten erinomainen lisääntymisalue, mutta puron alaosista puuttuvat kutusoraikot. Soraikkoja tehdään nyt talkoovoimin.

”Kutusoraikkojen tekeminen on kovaa mutta palkitsevaa uurastamista, jossa jokaisen talkoolaisen työpanos näkyy ja tuntuu. Kantamalla soraa puroon saamme aikaan isoja parannuksia taimenen elinolosuhteisiin”, WWF:n suojeluasiantuntija Elina Erkkilä sanoo.

Kestävään kehitykseen ja energia-asioihin erikoistunut asiantuntija- ja palveluorganisaatio Valonia on jo vuosien ajan selvittänyt Varsinais-Suomen virtavesien kunnostustarpeita ja kerännyt tietoa vaelluskalojen tilasta.

”Varsinais-Suomen vaelluskalat, kuten taimenet, tarvitsevat kiireellisesti kaiken mahdollisen avun. Käytännössä niitä voidaan auttaa esimerkiksi Syvänojan kaltaisia pieniä puroja kunnostamalla. Onkin hienoa, että virtavesien ja vaelluskalojen heikkoa tilaa on nyt ryhdytty edistämään laajalla yhteistyöllä”, Valonian vesiasiantuntija Janne Tolonen sanoo.

Talkoot ovat osa K-ryhmän ja WWF:n äskettäin käynnistynyttä laajaa ja monivuotista yhteistyötä Suomen vaelluskalojen pelastamiseksi. Maanomistajien myötämielisyyden mahdollistamia talkoita tukevat lähialueen K-kauppiaat Terhi Wiren ja Marko Kärkkäinen (K-Supermarket Paimio), Kalle ja Elna Jokinen (K-Market Enola, Salo) sekä Pasi Kallio ja Mervi Sinervo (K-Market Pirkkatori, Halikko).

”On ilo päästä tekemään konkreettista vastuullisuustyötä yhdessä K-kauppiaiden, WWF:n ja Valonian kanssa. Maailman vastuullisimpana kaupan alan yrityksenä haluamme ulottaa kädenjälkemme kauas kaupan seinien ulkopuolelle. Yhteistyö on jatkoa pitkäjänteiselle työllemme kestävien kalakantojen puolesta”, sanoo K-ryhmän johtaja Lauri Peltola.

Lisätietoja:

Elina Erkkilä, suojeluasiantuntija, WWF Suomi, [email protected], 050 522 4540

Janne Tolonen, vesiasiantuntija, Valonia, [email protected], 050 518 7755

Matti Kalervo, vastuullisuusjohtaja, Kesko Oyj, [email protected], 050 306 4081

Lauri Peltola, johtaja, markkinointi, viestintä, vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet, Kesko Oyj, [email protected], 050 570 5606

Talkoot ovat osa K-ryhmän ja WWF:n yhteistyötä, jossa kartoitetaan ja avataan eri puolilta Suomea löytyviä kutuesteitä yhdessä maanomistajien, paikallisten K-kauppiaiden ja vapaaehtoisten kanssa. Tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta ja keskustelua Suomen uhanalaisista vaelluskalakannoista. Yhteistyön tunnistaa “Kuteminen kuuluu kaikille” -sloganista. Seuraa yhteistyön etenemistä ja katso animaatio Suomen vaelluskaloista sekä kutuesteistä ja niiden purkamisen vaikutuksista sivustolta http://kesko.fi/kalapolut.

K-ryhmä
K-ryhmän noin 45 000 hengen poikkeuksellisen mukava porukka työskentelee päivittäin, jotta asiakkaiden olisi kiva käydä kaupoissamme Pohjoismaissa, Baltiassa, Puolassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Autamme lähes 2000 kauppaamme palvelemaan asiakkaitaan päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Teemme työtämme suurella sydämellä huomioiden samalla yhteiskuntaa ja ympäristöä. Olemme jo maailman vastuullisin ruokakauppa ja uudistuaksemme kokeilemme innolla uutta. Teemme tämän, koska haluamme tarjota hyviä valintoja niin lähimarketin hyllyillä kuin verkossakin
http://www.kesko.fi

WWF Suomi
WWF on yksi maailman suurimmista ja arvostetuimmista riippumattomista luonnonsuojelujärjestöistä. WWF:n maailmanlaajuisessa verkostossa on aktiivista toimintaa yli 100 maassa ja yli 5 miljoonaa tukijaa. WWF:n tehtävä on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. WWF toimii kaikilla luonnonsuojelun osa-alueilla.
http://wwf.fi

WWF:n virtavesityö
Keskon ja WWF:n yhteinen hanke on osa WWF:n virtavesityötä. Siihen kuuluu myös Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoittama Patokato-hanke. Alkuvuonna 2017 käynnistyneen hankkeen tavoitteena on lisätä kalavesien hoidon parissa toimivien tahojen tietoisuutta kalojen vaellusta ja luonnollista elinkiertoa haittaavista turhista vaellusesteistä ja käynnistää työ niiden poistamiseksi. Lue lisää WWF:n virtavesityöstä:
http://wwf.fi/virtavedet

Valonia
Valonia on asiantuntijaorganisaatio, jonka ydinosaamista ovat ympäristö- ja energia-asiat sekä kestävä kehitys. Olemme vastuullisen Varsinais-Suomen suunnannäyttäjä ja toimimme erilaisten hankkeiden kautta. Vuodesta 2014 alkaen olemme tehneet virtavesien kunnostushankkeessa töitä maakuntamme virtavesien ekologisen tilan parantamiseksi. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat vuonna 2017 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry, Lounais-Suomen kalastusalue, Salon seudun kalastusalue ja Airisto-Velkuan kalastusalue.
www.valonia.fi/virtavesi