Europarlamentaarikot sivuuttivat bioenergiapäätöksessään ilmastotieteen

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta äänesti eilen sen puolesta, että puiden ja kantojen poltto energiaksi voi jatkua. Äänestystulos on tieteen, ilmaston ja metsien tappio – eikä paranna EU:n mainetta ilmastonmuutoksen vastaisena toimijana.

”Europarlamentaarikot päättivät, että paras tapa torjua ilmastonmuutosta on polttaa lisää puita. On käsittämätöntä, ettei ympäristövaliokunta halua puolustaa ympäristöä ja hillitä ilmastonmuutosta, saati kuunnella, mitä ilmastotiede kertoo”, sanoo WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Tiede osoittaa yksiselitteisesti, että runkopuun ja kantojen laajamittainen energiakäyttö on ilmastolle erittäin haitallista. Bioenergian liiallinen käyttö on ongelma sekä Euroopan metsille että ilmastolle yleisesti. Eilen äänestyksessä olleella RED 2 -direktiivillä olisi ollut mahdollista välttää synkimpien bioenergia-visioiden toteutuminen.

Bioenergiaa tarvitaan osana energiamurrosta, mutta se on tehtävä kestävästi. Siksi kriteereissä pitäisi sallia vain ilmaston kannalta vähiten haitallisten bioenergiajakeiden, kuten hakkuutähteiden, käyttäminen energiaksi.

”Toivomme, että parlamentti kumoaa omassa äänestyksessään ympäristövaliokunnan ilmastolle turmiollisen tuloksen. Tiede on asiassa selkeää, ja asia tulee EU:n eteen ennemmin tai myöhemmin. Nyt on vain kyse siitä, kuinka paljon metsää ehditään polttaa ennen kuin parlamentaarikot huomioivat tämän päätöksissään”, sanoo Luukkonen.

Lisätietoja:
suojelujohtaja Jari Luukkonen, p. 040 585 0020, [email protected]

WWF:n kanta EU:n bioenergiapolitiikasta (englanniksi)