Raskaan polttoöljyn kieltäminen on kaikkien arktisten valtioiden yhteinen asia

”Kaikkien arktisten valtioiden yhteisenä tavoitteena on oltava raskaan polttoöljyn käytön kieltäminen arktisen alueen laivaliikenteessä”, sanoi ympäristöjärjestö WWF:n arktisen ohjelman puheenjohtaja Liisa Rohweder Arktisen neuvoston kokouksessa Oulussa tänään.

WWF:n Liisa Rohweder painotti, että arktisten valtioiden on yhdessä liike-elämän kanssa vaikutettava kansainväliseen merenkulkujärjestö IMO:on kiellon aikaansaamiseksi. Varustamoja on rohkaistava vaihtoehtoisten, korkealaatuisempien polttoaineiden käyttöön ja kuljettamisen lopettamiseen. Varustamoteollisuudelle on lähetettävä selkeitä signaaleja, jotta ne osaavat jatkossa tehdä oikeanlaisia investointeja.

Arktisen merenkulun arvioidaan lisääntyvän 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Yli 75 prosenttia arktisten alueiden meriliikenteessä kuljetetusta polttoaineesta on raskasta polttoöljyä.

Laivat kuljettavat raskasta polttoöljyä myös arktisten yhteisöjen energiahuoltoon. ”Nyt on tärkeää, että ripeästi lähdetään etsimään ratkaisuja, joilla raskas polttoöljy voitaisiin korvata niissä arktisissa yhteisöissä, jotka toistaiseksi ovat siitä riippuvaisia. Suomi korkean teknologian maana voisi olla etunenässä viemässä raskasta polttoöljyä korvaavia ratkaisuja arktisiin yhteisöihin”, Liisa Rohweder sanoi.

Raskas polttoöljy lämmittää ilmastoa ja on tuhoisaa luonnolle

Raskaan polttoöljyn käyttäminen vauhdittaa ilmastonmuutosta erityisesti mustan hiilen päästöjen takia. Mustalla hiilellä eli noella on voimakas ilmaston lämpenemistä edistävä vaikutus. Laskeutuessaan vaaleille lumi- ja jääpinnoille musta hiili vähentää takaisin avaruuteen heijastuvien auringonsäteiden määrää. Tämän seurauksena lumen ja jään sulaminen nopeutuu: paljastuu lisää tummaa maan- ja merenpintaa, joka sitoo taas lisää auringonsäteitä.

Arktiset vedet ylläpitävät kaupallisesti tärkeitä kalakantoja sekä suuria valas-, hylje-, mursu- ja vesilintupopulaatioita. Öljyonnettomuus olisi myös Arktiksen eliöstölle tuhoisa. Raskas polttoöljy on myrkyllistä, tahmeaa ja tervamaista. Se hajoaa kylmissä vesissä erittäin hitaasti ja on lähes mahdotonta kerätä öljyonnettomuuden sattuessa.

Raskaan polttoöljyn käyttö on kielletty jo Antarktiksen vesillä, mutta Arktiksella kielto on voimassa ainoastaan Norjan Huippuvuorten suojelualueilla.

Aiemmin tänä vuonna kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO päätti osana työohjelmaansa vuosille 2018-2019 toimenpiteistä, joiden avulla pyritään kieltämään meriliikenteen raskaan polttoöljyn kuljetukset ja käyttö arktisella alueella.

”Toivomme kaikkien arktisten valtioiden tukea IMO:ssa alkavalle työlle. Suomen valtiota kiitän raskaan polttoöljyn kiellolle myönteisistä lausunnoista ja kannustan Suomea ottamaan Arktisen neuvoston puheenjohtajamaana asiassa johtavan roolin”, Liisa Rohweder painotti.