Järjestöt vetoavat Kemijoki Oy:n hal­li­tuk­seen: Kemijoen viimeinen luon­non­ti­lai­nen osuus säi­ly­tet­tä­vä

Kemijoki Oy on suunnitellut rakentavansa Rovaniemelle uuden vesivoimalaitoksen, joka tuhoaisi Kemijoen viimeisen luonnontilaisen osuuden. WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Paliskuntain yhdistys, Luonto-Liitto, Greenpeace ja Birdlife vetoavat Kemijoki Oy:n hallitukseen suunnitelmien hyllyttämiseksi.

Rovaniemelle suunnitellun Sierilän voimalaitoksen rakentaminen tarkoittaisi, että Kemijoen pääuoman viimeisten koskien paikalle syntyisi patoallas, jonka alle jäisi monia uhanalaisten lajien esiintymiä. Virtakohtien katoaminen olisi kuolinisku esimerkiksi vaellussiialle, taimenelle, jokihelmisimpukalle ja harjukselle.

Sierilän alue on tärkeä myös paikallisille asukkaille. Alue on paikallisten paliskuntien poroille mieluisaa kesäajan laidunmaata. Laidunmaiden pirstoutuminen aiheuttaisi ongelmia poronhoidolle. Patoamisen seurauksena yrittäjät ja maanviljelijät menettäisivät toimeentulonsa, moni jokivartinen rakkaan kotimaisemansa ja tuhannet luonnossa liikkujat tärkeän virkistysalueensa.

Kemijoki Oy:n hallituksessa ovat edustettuina useat yritykset: Fortum, UPM, Helen, Rovakaira Oy, Ounastuotanto Oy ja Pilothouse Advisory Oy. Suomen valtio on pääomistaja ja mukana hallituksessa. Kemijoki Oy:n hallituksen päätettävissä on, säästyvätkö Kemijoen viimeiset kosket ja virtapaikat myös tuleville sukupolville vai menetetäänkö alueet lopullisesti.

Järjestöjen yhteiskirje Kemijoki Oy:n hallitukselle: https://wwf.fi/mediabank/10546.pdf

Suomen luonnonsuojeluliiton Vapaa Kemijoki -esite: https://www.sll.fi/mita-me-teemme/vedet/vapaakemijoki

Lisätietoja:

suojeluasiantuntija Matti Ovaska, WWF, 040 7273149, [email protected]

toiminnanjohtaja Päivi Lundvall, SLL, 040 184 3636, [email protected]