WWF iloitsee: Euroopan historian suurin padonpurkuhanke toteutuu Ranskassa

Ranska on päättänyt purkaa kaksi suurta vesivoimapatoa Sélune-joesta. Sélunen vapauttaminen on tähän asti isoin padonpurkuhanke Euroopassa. WWF toivoo Ranskan merkittävän päätöksen kannustavan myös muita Euroopan maita purkamaan patoja jokien elvyttämiseksi.

Molemmat purettavat vesivoimapadot, 35 metriä korkea Vezins ja 15 metriä korkea ”La Roche qui boit” sijaitsevat Sélune-joen varrella Normandiassa. Purkamisen jälkeen koko 90 kilometriä pitkä Sélune saa virrata vapaana. Ranskan hallituksen viime viikolla tekemä lopullinen päätös purkutyön aloittamisesta on loistava uutinen monelle eläinlajille. Muun muassa lohelle ja ankeriaalle vapautuu pääsy lisääntymisalueilleen.

“Näiden vanhojen patojen purkaminen on merkittävä virstanpylväs Euroopassa, jossa vesivoiman aikakausi on kestänyt melkein sata vuotta. Euroopan on nyt aika muuttaa suhtautumistaan jokiin ja energiantuotantoon”, European Rivers Networkin perustaja ja puheenjohtaja Roberto Epple sanoo.

Sélune-joen patojen purkaminen on ollut jo pitkään paikallisten vapaa-ajankalastus- ja ympäristöjärjestöjen tavoite. Myös monessa muussa maassa, kuten Espanjassa, Ruotsissa ja Suomessa, on tehty viime vuosina merkittävää työtä varsinkin pienten patojen purun mahdollistamiseksi.

”Toisin kuin joskus virheellisesti esitetään, vesivoima ei ole ympäristöystävällinen energiantuotantomuoto. Esimerkiksi Suomessa vesivoimarakentaminen hävitti sotien jälkeen lähes kaikki vaelluskalakantamme”, WWF:n ohjelmapäällikkö Sampsa Vilhunen sanoo.

”Vesivoiman mittavat ympäristöhaitat tunnetaan nykyään. Niinpä uudet patohankkeet on pysäytettävä niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Valtioiden tulisi seurata Ranskan mallia ja aloittaa systemaattinen suunnittelu tarpeettomien patojen purkamiseksi. Hyötyjiä olisivat niin luonto, joen varrella elävät ihmiset kuin paikallistalouskin”, Vilhunen sanoo.

Lisätietoja:
Roberto Epple, perustaja ja puheenjohtaja, European Rivers Network, +336 0862 1267, [email protected]
Sampsa Vilhunen, ohjelmapäällikkö, WWF, 040 550 3854, [email protected]