WWF julkaisi suosituksia sijoittajille ilmastonmuutoksen torjumiseksi

Tuoreet suositukset opastavat, kuinka eläkelaitokset, vakuutusyhtiöt ja valtiolliset sijoitusrahastot voivat huomioida Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet omissa sijoituksissaan. Sijoittajia kannustetaan esimerkiksi asettamaan ilmastotieteen mukaiset tavoitteet toiminnalleen ja vaatimaan poliitikoilta sekä yrityksiltä aktiivisesti ilmastotoimia tukevia päätöksiä.

Suositusten tarkoituksena on tukea eurooppalaisia sijoittajia, etenkin eläkelaitoksia, vakuutusyhtiöitä ja valtiollisia sijoitusrahastoja, ja saattaa sijoitusvarallisuus Pariisin ilmastosopimuksen mukaiselle polulle. Suosituksiin kuuluvat esimerkiksi ilmastotieteen mukaiset ilmastotavoitteet portfolioille ja poliittisten päättäjien sekä yritysten tahtotilaan vaikuttaminen. Sijoittajia kannustetaan sijoittamaan kohteisiin, kuten yrityksiin, joiden liiketoimintamallit hillitsevät ilmastonmuutosta eivätkä johda päästöjen rajuun lisääntymiseen ilmakehässä.

“Ilmastonmuutoksen huomioiminen sijoituspäätöksissä on kaikkien etu. Varsinkin isot eläkevakuutusyhtiöt ovat luontaisesti riskinhallinnan mestareita, sillä niiden täytyy varmistaa kannattavat sijoitukset, jotta eläkkeitä maksetaan myös jatkossa. Sijoittajat voivat halutessaan olla puhtaan energian murroksen vetureita. Ne voivat vaikuttaa siihen, että rahalla ratkaistaan ilmastonmuutosta, ei kiihdytetä sitä”, sanoo WWF:n ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle.

WWF julkaisee lähiaikoina myös kaksi sektorikohtaista selvitystä, jotka syventävät nyt julkaistuja ilmastosuosituksia. Tulevissa raporteissa ohjeita kohdistetaan uusiutuvaan energiaan ja kivihiilen energiakäyttöön sekä kivihiilikaivostoimintaan.

Suomalaisten eläkelaitosten sijoitussalkut ovat hajautettuja. Siksi niiden kokonaisvaltainen läpivalaisu ja tarkastelu Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita peilaten on ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta olennaista.

“Laajennamme sijoitusten selvitystyötämme ensi vuoden aikana energiamurroksen ja ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta oleellisille sektoreille, kuten öljyyn ja kaasuun. Lisäksi pyrimme kattamaan selvityksissä useampia omaisuuslajeja, kuten kiinteistösijoitukset ja lainat”, sanoo Kaarina Kolle.

Suositukset ovat jatkoa WWF:n heinäkuussa julkaisemalle selvitykselle siitä, miten hyvin eurooppalaiset sijoitukset ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Suomalaiset pärjäsivät tutkimuksessa erinomaisesti. Tutkimuksessa kuitenkin selvisi, että niissä maissa, joissa osakesalkkujen sisältö on julkista tietoa, sijoitetaan vain osittain Pariisin ilmastosopimukseen kirjatun kahden asteen salliman hiilibudjetin mukaisesti. Selvityksessä tarkasteltiin sijoituksia kivihiilen louhintaan sekä kivihiileen ja uusiutuvaan energiaan energiantuotannossa. Suomen lisäksi tarkastelussa olivat Alankomaat, Tanska, Ruotsi ja Norja. Suurinta osaa sijoittajista ei voitu toistaiseksi tarkastella, sillä tietoja sijoituksista ei ollut saatavilla.

Lisätietoja:

ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle, WWF, p. 050 591 3072, [email protected]

WWF Climate Guide to Asset Owners: Aligning Investment Portfolios with the Paris Agreement -raportti (englanniksi): https://wwf.fi/mediabank/10572.pdf

Raportin tiivistelmä (raportti): https://wwf.fi/mediabank/10573.pdf

Suositukset kuvana (suomeksi)

WWF julkaisi suositukset juuri ennen Ranskan presidentin Emmanuel Macronin järjestämän ilmastorahoitukselle omistetun huippukokouksen alkamista. 11. joulukuuta järjestettävän kokouksen tarkoitus on mobilisoida julkista ja yksityistä rahoitusta ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi.