Yli 14 000 ihmistä vedonnut ahman tappamista vastaan – ”Suomessa on vähemmän ahmoja kuin saimaannorppia”

Maa- ja metsätalousministeriö esittää kahdeksan ahman tappamista porovahinkojen vähentämiseksi. Perjantaina puoleenpäivään mennessä yli 14 000 ihmistä oli allekirjoittanut vetoomuksen vastustaakseen ministeriön esitystä. Allekirjoittajien määrä on merkittävä, sillä WWF:n, Luonto-Liiton, BirdLifen ja Animalian vetoomukseen on kerätty nimiä vain reilun viikon ajan.

”Allekirjoittajien suuri lukumäärä on vahva viesti ahman suojelemisen puolesta. Toivomme, että maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ottaa tuhansien suomalaisten mielipiteen huomioon päätöstä tehdessään”, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder sanoo.

Ahmoja on Suomessa noin 220–250 yksilöä. Laji luokitellaan erittäin uhanalaiseksi. Esimerkiksi saimaannorppia on noin 380 yksilöä.

”Suomessa on selvästi vähemmän ahmoja kuin saimaannorppia. Ahman tappamista ei tässä tilanteessa pidä sallia”, WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen sanoo.

Maa- ja metsätalousministeriö esittää tappolupia, koska ahma aiheuttaa suurpedoista eniten porovahin­koja. Tappolupia voitaisiin myöntää kahdeksan, vaikka poronhoitoalueella elää vain noin 100 ahmaa.

”Ahman ainoa uhka ja uhanalaisuuden syy on tällä hetkellä se, että ihmiset tappavat niitä. Ahman aiheuttamien porovahinkojen korvaaminen on erittäin tärkeää, mutta erittäin uhanalaisen lajin tappaminen ei ole oikea ratkaisu”, Tolvanen sanoo.

WWF:n mielestä tärkein ratkaisu ahman ja porotalouden yhteensovittamiseksi olisi siirtyä reviiripohjaiseen, ahman onnistuneiden pesintöjen määrän perusteella maksettavaan porovahinkojen korvaukseen. Tärkeää on myös salametsästyksen ehkäisyn, erävalvonnan ja petovahinkojen maastotarkastuksen tehostaminen. Vaihtoehtoinen ratkaisu olisi siirtää merkittäviä porovahinkoja aiheuttava ahmayksilö muualle.

Maa- ja metsätalousministeriö odottaa lausuntoja aiheesta tänään. Päätös tappoluvista tehdään todennäköisesti pian. Järjestöt jatkavat nimien keruuta siihen asti. Vetoomus löytyy WWF:n sivuilta.

Lisätietoja:

ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen, WWF, 0400 168 939, [email protected]