EU-selvitys paljastaa: Suomen luon­non­suo­je­lu­ra­hoi­tus puut­teel­lis­ta

Euroopan luonto köyhtyy, koska jäsenmaat eivät ole onnistuneet EU:n luonnonsuojelusäädösten toimeenpanossa. Näin todetaan juuri julkaistussa eurooppalaisessa selvityksessä. Suomessa suurin puute on luonnonsuojelun rahoitus.

EU:ssa luontoa suojellaan ennen muuta lintu- ja luontodirektiivien avulla. Niiden toteutumisen arviointi tehtiin 11 kriteerillä ja raportoitiin liikennevalojen väreillä.

Parhaat tulokset tutkituista maista saivat Belgia, Luxemburg ja Unkari. Seuraavina olivat Ruotsi, Suomi ja Tanska. Hännille jäivät Bulgaria, Portugali ja Itävalta. Muut arvioidut maat olivat Alankomaat, Kroatia, Kypros, Kreikka, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Latvia ja Romania.

Suomessa ja useimmissa muissa maissa EU-säädökset on siirretty varsin hyvin lainsäädäntöön. Hyvästä lainsäädännöstä huolimatta uhanalaisten lajien ja luontotyyppien määrä on kasvanut Suomessa ja muualla EU:ssa. Tilanteen heikkeneminen on seurausta säädösten puutteellisesta toimeenpanosta käytännössä.

Huonoiten selvityksen mukaan on hallinnassa luonnonsuojelualueiden hoito, luontoselvitysten huomioon ottaminen ja lajien suojelu. Suurin ongelma Suomessa on luonnonsuojelun rahoituksen riittämättömyys. Se hidastaa sekä suojelualueiden perustamista että niiden luonnonhoitoa ja ennallistamista.

Suomessa Sipilän hallitus on vähentänyt luonnonsuojelun rahoitusta edellisten hallitusten tasosta. Ympäristöjärjestöjen mielestä rahoitusta pitää lisätä merkittävästi ensi kesän budjettiriihessä ja tulevassa hallitusohjelmassa. Lisää suojelualueita maassamme tarvitaan erityisesti Etelä-Suomeen. Suojelualueille tarvitaan kattavammin hoito- ja käyttösuunnitelmia sekä uhanalaisille lajeille suojeluohjelmia. Suojelutoimien toteutukseen tarvitaan myös uusia työntekijöitä muun muassa Metsähallituksen luontopalveluihin.

Ympäristöhallinnon resurssit ja itsenäisyys on turvattava meneillään olevassa aluehallinnon uudistuksessa. Lisäksi luontoselvitysten ja riistahallinnon direktiivilajeille antamien poikkeuslupien tasoa on parannettava.

Tänään julkaistun 18 EU-maata kattaneen selvityksen Suomen tilanteen arviointiin osallistuivat BirdLife Suomi, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi.

Lisätietoja:

The State of Implementation of the Birds and Habitats Directives in the EU -julkaisu