Puruvedellä havaittiin saimaannorpan kuutti ensi kertaa vuosikymmeniin – ympäristöministeriön toteutettava nyt suunnitelmansa norpan suojelemiseksi

Kuutti löytyi Metsähallituksen vetämissä pesälaskennoissa. Metsähallitus tiedotti löydöstä tänään. Ympäristöministeriön ja ministeri Kimmo Tiilikaisen on nyt tehostettava saimaannorpan suojelua Puruvedellä itse laatimansa suunnitelman mukaisesti.

Ympäristöministeriö linjasi jo vuonna 2011, että saimaannorppa lisätään Puruveden Natura 2000 -alueen lajiluetteloon. Natura-alueet ovat luonnonsuojelualueita, joilla suojelun piirissä ovat vain ne lajit ja luontotyypit, jotka mainitaan kyseisen alueen perusteissa. Norpan lisääminen Naturan lajiluetteloon Puruvedellä tarkoittaisi muun muassa verkkokalastuksen rajoittamista alueella.

”Ministeriö lupasi toissa vuonna toteuttaa linjauksensa, jos alueelta löytyy norpan poikaspesiä. Nyt on aika lunastaa tämä lupaus”, WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen sanoo.

Puruvesi on norpan luontaista elinaluetta, jolla eli aikoinaan vahva norppakanta. Nyt norppa on hitaasti palaamassa alueelle.

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen, 0400 168 939, [email protected]

Saimaannorpan suojelua ohjaa ympäristöministeriön vuonna 2011 julkaisema saimaannorpan suojelun strategia ja toimenpidesuunnitelma, jonka yhdeksi tavoitteeksi on kirjattu saimaannorpan lisääminen Puruveden Natura 2000 -alueen valinnan perusteena olevien lajien luetteloon. Ympäristöministeriön laatiman strategian voit ladata täältä: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Lajiensuojelutyo/Yksittaisten_lajien_suojelu/Saimaannorpan_suojelu