Äärimmäisen uhanalaisten vuorigorillojen määrä vihdoin kasvussa Afrikassa

Uhanalaisten vuorigorillojen (Gorilla beringei beringei) määrä on kasvanut Kongon demokraattisessa tasavallassa, Ugandassa ja Ruandassa. Gorillojen määrän kasvu kertoo suojelutyön onnistumisesta, sillä vielä 1980-luvulla lajin tilanne oli surkea. Virungan alueella tehtyjen laskentojen mukaan vuorigorilloja on nyt 604 yksilöä, kun vuonna 2010 niitä laskettiin olevan 480.

Nyt saatu laskentatulos nostaa luonnossa elävien vuorigorillojen määrän yli tuhanteen yksilöön, kun mukaan lasketaan Virungan alueen gorillojen lisäksi Bwindin kansallispuistossa elävät yksilöt. Villejä vuorigorilloita elää maailmassa ainoastaan Virungan ja Bwindin alueella. Vuorigorilla on nyt maailman ainoa ihmisapinalaji, jonka kanta on kasvussa.

Hyvistä uutisista huolimatta tutkimus osoitti vaijeri- ja köysiansojen muodostavan suoran uhan gorilloille. Tutkimustiimit löysivät ja tuhosivat yli 380 antiloopeille tarkoitettua ansalankaa, jotka voivat tappaa tai vahingoittaa myös gorilloja. Eräästä ansasta laskijat löysivät kuolleen vuorigorillan. Myös uudet uhat uhkaavat gorilloja. Näitä ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, infrastruktuurin kehittyminen ja monet taudit, jotka saattavat tuhota jäljellä olevat populaatiot.

Myös alueella käynnissä olevat konfliktit ja levottomuudet aiheuttavat riskejä sekä ihmisille että luonnolle. Metsänvartijoita on surmattu viime viikkoina Virungan kansallispuiston Kongon demokraattisen tasavallan puoleisella alueella.

– Tämä on mahtava uutinen vuorigorillojen kannalta ja osoittaa, mitä voimme saada aikaiseksi, kun järjestöt, hallitukset ja paikallisyhteisöt työskentelevät yhdessä. Havaittujen ansojen korkea määrä ja muut uhat osoittavat kuitenkin taistelun olevan kaukana voitetusta. Kolmen gorillojen elinalueen valtion ja niiden kumppanien täytyy jatkaa yhteistyötä Virungan alueen turvaamiseksi. Ei ainoastaan näiden upeiden eläinten suojelemiseksi, vaan myös alueella elävien ihmisten hyvinvoinnin vuoksi. Vuorigorillojen tarina voi toimia mallina siitä, kuinka maapallon arvokasta luonnon monimuotoisuutta ylläpidetään, WWF:n suojeluasiantuntija Tanja Pirinen sanoo.

Gorillojen laskenta toteutettiin monien järjestöjen ja viranomaistahojen yhteistyönä. Yli 450 neliökilometrin alueella tehtyihin laskentoihin osallistui kaksitoista tiimiä, jotka tekivät yli 2000 kilometrin matkan vaikeakulkuisessa metsämaastossa etsien vuorigorilloja, kirjaten ylös pesähavaintoja ja keräten ulostenäytteitä geneettistä analyysia varten. Laskennat tehtiin vuosina 2015 ja 2016.

Laskentaan ovat osallistuneet seuraavat tahot: Kongon demokraattisen tasavallan, Ruandan ja Ugandan suojelualueiden viranomaiset (l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, the Rwanda Development Board ja the Uganda Wildlife Authority), Greater Virunga Transboundary Collaboration, International Gorilla Conservation Programme (Fauna&Flora Internationalin ja WWF:n koalitio), Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Dian Fossey Gorilla Fund International, Institute of Tropical

Forest Conservation, Gorilla Doctors sekä North Carolina Zoo.

Laskennan ovat rahoittaneet Fauna & Flora International, WWF ja Columbus Zoo & Aquarium. Rahoitusta laskennoille on myöntänyt myös Berggorilla & Regenwald Direkthilfe.