Hyviä uutisia Tansaniasta – Selous’n ainutlaatuisen luontoalueen patosuunnitelmien ympäristövaikutukset on luvattu selvittää

Selous’n alue on yksi Afrikan merkittävimmistä luontokohteista ja tärkeä elinalue monelle lajille. Tansanian hallituksen suunnitelmat valtavan padon rakentamiseksi uhkaavat alueen eläimiä ja ihmisten elinkeinoja.

Tansania on ilmoittanut käynnistävänsä strategisen ympäristöarvioinnin Selous’n alueella, jossa sijaitsevaan Stieglerin solaan on suunnitteilla massiivinen vesivoimalapato. Selous on yksi Afrikan suurimmista koskemattomista luontokohteista, joka on elinalue esimerkiksi norsuille, pensassarvikuonoille ja hyeenakoirille. Se on kuulunut UNESCON maailmanperintökohteisiin vuodesta 1982 alkaen.

Tansanian hallitus on vienyt Stieglerin solan vesivoimalapatosuunnitelmaa eteenpäin huolimatta sen oletetuista ympäristöllisistä ja sosiaalisista vaikutuksista. Ympäristöarvioinnin tekemistä vaaditaan Tansanian laissa.

”WWF ottaa ilolla vastaan Tansanian hallituksen sitoutumisen vaaditun strategisen ympäristöarvioinnin toteuttamiseen. On olennaista, että arviointi tehdään mahdollisimman nopeasti korkeimpien kansainvälisten standardien mukaan ja se arvioidaan puolueettomasti.”, WWF Suomen ohjelmapäällikkö Anne Tarvainen sanoo.

”Arvioinnissa täytyy ottaa huomioon myös vaihtoehtoiset ja vähemmän haitalliset energiaprojektit, joita alueella voitaisiin toteuttaa.”

Tansanian hallitus teki päätöksensä maailmanperintökomitean nimettyä Stieglerin solan hankkeen tekijäksi, jonka perusteella Selous’n alue päätyi UNESCO:n vaarantuneiden maailmanperintökohteiden listalle.

”Maailmanperintökomitean päätös osoittaa suunnitellun padon aiheuttavan suoran uhan Selous’n tärkeille villieläinpopulaatioille ja vaarantaa yli 200 000 ihmisen elinkeinon. On kriittisen tärkeää, että mitään töitä ei aloiteta ennen kuin ympäristöarviointi on tehty, arvioitu ja hyväksytetty UNESCO:lla.”

WWF Suomi toimii Selous’n alueella esimerkiksi edistämällä kestävää metsien hoitoa perustamalla kylämetsiä ja tukemalla Tansaniaa salametsästyksen vastaisessa taistelussa.

Lisätietoja:
Anne Tarvainen / WWF Suomi, ohjelmapäällikkö
puh. 040 756 8326
[email protected]