Puruveden saimaannorpat eivät ole kakkosluokan norppia – WWF vaatii niille samantasoista suojelua kuin norpille muualla Saimaalla

Saimaannorpalle syntyi Puruvedellä tänä keväänä kuutti. Lisääntyminen kertoo norppakannan vakiintumisesta Puruveden puolelle. WWF vaatii, että verkkokalastuksen uhkaa Puruveden saimaannorpille on pienennettävä samalla periaatteella kuin koko muulla saimaannorpan esiintymisalueella Saimaalla.

Vaatimus sisältyy lausuntoon, jonka WWF antoi torstaina ympäristöministeriölle saimaannorpan lisäämisestä Puruveden Natura 2000 -alueen suojeluperusteisiin. Natura-alueet ovat luonnonsuojelualueita, joilla suojelun piirissä ovat vain ne lajit ja luontotyypit, jotka mainitaan kyseisen alueen perusteissa.

Norpan lisäämisen Naturan lajiluetteloon Puruvedellä pitäisi WWF:n mielestä tarkoittaa muun muassa verkkokalastuksen rajoittamista. Tämä tapahtuisi ensisijaisesti tekemällä Puruveden asukkaiden ja mökkiläisten kanssa vapaaehtoisia kalastusrajoitussopimuksia. Tarvittaessa sopimuksettomat aukkopaikat on katettava asetuksen avulla.

Puruvedellä on norpalle hyvät lisääntymisolosuhteet ja erittäin uhanalaisen lajin kannan kasvulle on hyvät edellytykset. WWF:n mukaan saimaannorpan lisääminen Puruveden Natura 2000 -alueella suojeltavaksi lajiksi olisi pitänyt tehdä jo noin kymmenen vuotta sitten, jolloin norppien havaittiin alkaneen talvehtia säännöllisesti alueella.

”Puruveden saimaannorpat eivät ole kakkosluokan norppia. Nyt ensimmäisen poikasen syntymisen jälkeen saimaannorpan lisääminen suojeltavaksi lajiksi myös Puruvedellä on ehdottoman välttämätöntä”, toteaa WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen.

”On odotettavissa, että tulevina talvina löydetään uusia lisääntymisalueita, ja koko Puruveden Natura 2000 -alue on siten saimaannorpan suojelun kannalta oleellinen – ei pelkästään nyt löytynyt ensimmäisen kuutin syntymäluoto ympäristöineen.”

Puruvedellä verkkokalastus on perinteisesti ollut hyvin aktiivista, ja saimaannorpan kuuteille verkot ja muut haitalliset pyydykset ovat ensimmäisten kuukausien ajan erittäin suuri uhka.

Verkkokalastusrajoitukset päättyvät lauantaina

Muualla kuin Puruvedellä saimaannorppaa suojaavat verkkokalastusrajoitukset vuosittain huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun. Se tarkoittaa, että sunnuntaista lähtien norpat kaikkialla Saimaalla ovat vaarassa hukkua verkkoihin ja löysänieluisiin katiskoihin.

”Vetoamme Saimaan alueen kalastajiin – valitkaa lauantain 30.6. jälkeenkin norppaystävälliset kalastusmenetelmät ja pitäkää verkot kuivalla maalla. Saimaannorpan suojelu on suomalaisten velvollisuus ja myöskin etuoikeus. Jos suomalaisille rakas norppa häviää Saimaalta, se häviää koko maailmasta” suojelujohtaja Luukkonen sanoo.

Lisätiedot:

Suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF Suomi, puh. 040 585 0020