Salametsästyksen pysäyttämistä ja uhanalaisten lajien elinympäristöjen suojelua – kuusi suurinta saavutustamme Borneolla, Himalajalla ja Itä-Afrikassa

Nepalissa on onnistuttu tehokkaasti kitkemään sarvikuonojen salametsästys ja Borneolla uhanalaiset orangit ja naurusarvinokkalinnut hyötyivät työstämme, sillä niiden elinympäristöjä on suojeltu ja tutkimusta rahoitettu. Itä-Afrikassa sen sijaan keskityimme laittoman massiivisen puukaupan lopettamiseen ja metsien säilyttämiseen. Vuoden 2017 saavutuksia kehitysyhteistyökohteissamme yhdistää sekä luonnon että paikallisten ihmisten hyötyminen.

  1. Salametsästyksen vastainen menestystarina Nepalissa jatkuu: Yhdessä paikallisten kanssa olemme onnistuneet pysäyttämään uhanalaisten sarvikuonojen salametsästyksen useana vuonna, ja vuosi 2017 oli jatkoa menestystarinalle. Huhtikuusta 2017 huhtikuuhun 2018 Nepalissa ei salametsästetty yhtäkään sarvikuonoa. Onnistumisen resepti on paikallisten ihmisten ja viranomaisten sitouttaminen mukaan suojelutyöhön. Ns. kylämetsät ovat tärkeä osa lajien turvaamista salametsästykseltä, sillä kyläläiset valvovat metsiä tarkasti. Kylämetsät ovat paikallisten kyläläisten ja alkuperäiskansojen hallinnoimia alueita, joita vuonna 2017 perustettiin tuellamme yli 9000 hehtaaria kehitysyhteistyökohteissamme Nepalissa, Tansaniassa ja Borneolla.
  2. Borneolla suojelimme uhanalaisia orankeja ja naurusarvinokkalintuja: Keskellä Borneota sijaitseva Muller-Schwanerin suojelualue on yksi maailman vanhimmista vuoristosademetsistä, ja koti lukemattomille isoille ja pienille lajeille. Vuonna 2017 edistimme suojelualueen rajalla toimivan metsäyhtiön FSC-sertifiointia, joka estää laittomia hakkuita suojelualueen naapurissa. Vastuullisen metsänhoidon ansiosta mm. orankien elinympäristöjen suojelua parannetaan myös talousmetsissä. Borneolla tuimme lisäksi uhanalaisen naurusarvinokkalinnun suojelua kartoittamalla ja tutkimalla linnun elinympäristöjä ja kouluttamalla kansallispuiston työntekijöitä. Naurusarvinokan salametsästys on kiihtynyt viime vuosina. Sarvinokan näyttävästä, kypärämäisestä nokasta maksetaan jo enemmän kuin norsunluusta.
  3. Himalajalla tuimme valtavan suojelualueen suunnittelua: Yli 58 000 hehtaarin suuruinen suojelualue turvaisi Nepalin koillisosassa mm. lumileopardien, pikkupandojen ja muurahaiskäpyjen ainutlaatuisia vuoristoisia elinympäristöjä. Lisäksi laadimme yhdessä paikallisten kanssa valtakunnallisen ohjeistuksen vastuulliseen valtatie- sekä rautatierakentamiseen Nepalissa. Ohjeistuksen avulla turvataan eläinten elinalueet ja kulkureitit uusia tiehankkeita suunniteltaessa.
  4. Itä-Afrikassa edistimme laittoman puukaupan lopettamista: Historiallinen Sansibar-julistus sitouttaa Kenian, Mosambikin, Tansanian, Ugandan ja Madagaskarin valtiot tiukentamaan laittoman puukaupan valvontaa ja lainsäädäntöä. Vuonna 2017 edistimme rajat ylittävän sopimuksen toimeenpanoa tavoitteenamme metsien laittomien hakkuiden pysäyttäminen. Kuten Nepalissa, myös Itä-Afrikan Tansaniassa paikallisten ihmisten ja viranomaisten saaminen mukaan on ensiarvoisen tärkeää, ja paikallisten hallinnoimat kylämetsät ovat keskiössä työssämme. 
  5. Paransimme yli 100 000 ihmisen toimeentuloa, ruokaturvaa sekä ympäristöä vuoden aikana: Tukemiemme pienelinkeinojen, mikrolainojen ja kestävämmän maanviljelyn avulla ihmiset saavat lisää toimeentuloa. Kestävät elinkeinot vähentävät myös paikallisten riippuvuutta kestämättömästä luonnonvarojen käytöstä. Esimerkiksi kylämetsistä saatavan puun myynnin tuottamilla tuloilla on hankittu tarvikkeita odottaville äideille, varusteita metsänvartijoille sekä kalusteita, koulutarvikkeita ja elintarvikkeita kyläkouluihin. Metsiä suojelemalla ja ennallistamalla varauduimme myös ilmastonmuutokseen ja siihen sopeutumiseen. Nepalissa istutimme metsiä ja rakensimme vesialtaita osana ilmastonmuutokseen sopeutumista. Näistä hyötyi yli 5000 ihmistä. 
  6. Saimme luonnonsuojeluun mukaan kehitysmaiden lapsia ja nuoria globaalisti: Kansainvälisen ohjelmamme kautta tavoitimme ja saimme mukaan toimintaamme yli 20 000 lasta ja nuorta kehitysyhteistyökohteissamme. Lasten ja nuorten saaminen mukaan luonnonsuojelutyöhön on erittäin tärkeää, sillä he ovat tulevaisuuden toimijoita ja päättäjiä omissa maissaan. Ympäristökasvatuksen avulla he ymmärtävät oman roolinsa ympäristön suojelussa ja omien valintojensa merkityksen luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Vuoden 2017 saavutuksemme eivät olisi olleet mahdollisia ilman ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea ja kummiemme ja muiden lahjoittajiemme tukea. Sydämellinen kiitos!

Lue koko 2017 raportti kehitysyhteistyöohjelmastamme