WWF:n hallintoneuvostoon valittiin politiikan, tieteen ja yritysmaailman huippuosaajia

WWF Suomen hallintoneuvostoon on valittu yhdeksän uutta jäsentä ja hallitukseen yksi uusi jäsen. Toimitusjohtaja Pia Kalsta, metsäekologian dosentti Timo Kuuluvainen, kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, ympäristöoikeuden professori Tapio Määttä, toimitusjohtaja Petri Niemisvirta, Senior Partner Jan Ollila, apulaispormestari Anni Sinnemäki, kansanedustaja Saara-Sofia Siren ja kansanedustaja Antero Vartia aloittivat hallintoneuvostossa uuden toimintavuoden alkaessa heinäkuun alussa. WWF:n hallitukseen nimitettiin uutena jäsenenä professori Eva Heiskanen.

”Jälleen kerran saimme hallintoneuvostoon monipuolisesti median, politiikan, hallinnon, tiede- ja yritysmaailman huippuosaajia. Laaja sidosryhmäedustus kuvaa mielestäni WWF:n toimintakenttää ja korkeaa yhteiskunnallista arvostusta”, sanoo WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder.

WWF:n hallitukseen valittu Eva Heiskanen on professori Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksessa ja Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin jäsen. Hän vetää tutkimushanketta, joka keskittyy uuden energian piloteista ja kokeiluista oppimiseen. Hanke on osa Smart Energy Transition -hankketta.

”Eva on haastanut meidät pohtimaan muun muassa sitä, miksi tieto ei vaikuta käyttäytymisen ja kulutuksen muutokseen. Tämä kysymys on hyvin olennainen luonnonvarojen kestävän käytön näkökulmasta, ja kiinnostaa WWF:ää valtavasti. On mahtavaa, että Eva tuo kuluttajakäyttäytymiseen liittyvää osaamista hallitukseemme”, Liisa Rohweder sanoo.

”Kestävämpien kulutustapojen käyttöönotto on kollektiivinen prosessi. Tarvitaan tietysti tietämystä, mutta myös uusia yhteisiä käytäntöjä, uudenlaista tarjontaa ja rakenteita. Ihmiset oppivat kulutustapoja toisiltaan, joten esimerkkiä näyttävät edelläkävijät ovat tärkeitä. Jotta kaikki saataisiin mukaan, kestävämpien kulutustapojen on mielellään oltava helpoin vaihtoehto”, Eva Heiskanen pohtii.

Yksi hallintoneuvostoon valitusta yhdeksästä uudesta jäsenestä on ympäristöoikeuden professori, oikeustieteiden laitoksen johtaja Tapio Määttä Itä-Suomen yliopistosta. Hän on johtanut useita monitieteisiä tutkimushankkeita ja toiminut mm. Suomen Akatemian Ympäristö ja oikeus -tutkimusohjelman ohjelmajohtajana.

”Korkeatasoinen ja huolellisesti valmisteltu ympäristö- ja luonnonsuojelulainsäädäntö ja hyvin toimiva oikeuslaitos ovat luonnonsuojelun kivijalka, eikä tätä perustaa saa päästää rapautumaan. Olemme todella ylpeitä ja iloisia siitä, että saimme alan huippuosaajan, ympäristöoikeuden professori Tapio Määtän hallintoneuvostoomme”, Liisa Rohweder toteaa.

”Olen hyvin iloinen tullessani valituksi hallintoneuvoston jäseneksi. WWF:n työ sellaisen tulevaisuuden eteen, jossa ihminen ja luonto elävät tasapainossa edellyttää monipuolisesti erilaisten ohjauskeinojen käyttöä. Kestävän luonto- ja ympäristösuhteen rakentamisessa lainsäädännöllä on aina ollut ja tulee tulevaisuudessakin olemaan keskeinen rooli”, Tapio Määttä sanoo.

WWF Suomen hallintoneuvosto kokoontuu kaksi kertaa tilikauden aikana. Kevätkokouksessaan se vahvistaa seuraavan tilikauden toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä nimittää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet. Syyskokouksessaan hallintoneuvosto vahvistaa tilinpäätöksen. Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut marraskuusta 2013 lähtien presidentti Tarja Halonen. WWF:n hallintoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä 30 jäsentä. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta kerrallaan.

WWF Suomen hallitukseen kuuluu viisi jäsentä ja puheenjohtaja, professori Jari Niemelä Helsingin yliopistosta.

Kaikki WWF Suomen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet 1.7.2018 alkaen näet täältä.