Kolin talkooleirillä ahkeroidaan jylhissä perinnemaisemissa

Eri puolilta Suomea saapuneet vapaaehtoiset ahkeroivat parhaillaan Kolin kansallispuistossa WWF:n ja Metsähallituksen luontopalveluiden järjestämällä talkooleirillä. Talkoolaiset työskentelevät lajistoltaan arvokkaiden perinneympäristöjen suojelemiseksi. Työnkuvaan kuuluu muun muassa lehtojen hoitoa, niittoa ja aidantekoa.

Koli on valtakunnallisesti merkittävä luontokohde, jonka maisemat metsät, lehdot ja perinneympäristöt ovat suojelun arvoisia. Perinneympäristöt – muun muassa kukkivat niityt, kuivat kedot ja avoimet laitumet – ovat lajistoltaan Suomen monimuotoisimpia luontotyyppejä. Ne tarjoavat suotuisat olosuhteet hyvin suurelle joukolle lajeja, jotka vaativat kukoistaakseen avointa ja valoisaa tilaa. Kolin kansallispuiston perinneympäristöissä elää monipuolinen lajisto kovakuoriaisia, perhosia, pistiäisiä ja muita hyönteisiä. Lisäksi perinneympäristöt ovat kasvilajistoltaan erittäin arvokkaita.

Tehostuneen maatalouden ja umpeenkasvun myötä Suomen perinneympäristöt ovat kuitenkin vähentyneet merkittävästi.

”Kun Suomen perinneympäristöjä kartoitettiin 1990-luvulla, monimuotoisuudeltaan arvokkaita perinneympäristökohteita löydettiin yhteensä vain noin 19 000 hehtaaria. Sata vuotta aiemmin pelkästään niittyjä arvioidaan olleen Suomessa noin 1,6 miljoonaa hehtaaria”, WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen sanoo.

Perinneympäristöille on tyypillistä se, että ne vaativat säilyäkseen säännöllistä ja jatkuvaa hoitoa. Niiden umpeenkasvun on arvioitu olevan toiseksi tärkein syy lajien uhanalaisuuteen Suomessa.

”Lajien suojelun kannalta perinneympäristöjen hoito on äärimmäisen tärkeää. Täällä Kolillakin tehdään arvokasta työtä luonnon hyväksi”, Luukkonen sanoo.

”Tällä viikon kestävällä talkooleirillä teemme töitä, joihin normaalisti ei riitä käsiä tai niitä ei voi tehdä koneella. Tällaisia ovat esimerkiksi perinne- eli pisteaidan teko. Ison porukan työnjälki näkyy talkookohteissa nopeasti”, kertoo Metsähallituksen luontopalveluiden suunnittelija Suvi Haapalehto.

”Puistossa on tarkoitus myös vaalia vanhoja työtapoja sekä perinnerakentamista. Leiri on hyvä tapa välittää tätä tietoa eteenpäin”, Haapalehto sanoo.

WWF järjestää tänä kesänä yhteensä kuusi talkooleiriä, joilla kunnostetaan arvokkaita luontokohteita eri puolilla Suomea. Leireillä on pitkät perinteet, sillä niitä on järjestetty vuodesta 1977 alkaen. Jokaiselle talkooleirille osallistuu noin 20 vapaaehtoista.

Lisätietoja:
Suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF, 040 585 0020, [email protected]
Suunnittelija Suvi Haapalehto, Metsähallitus, 040 8242943
Suunnittelija Tarja Teppo, Metsähallitus 0400 215 746