WWF:n tuore kestävän kehityksen raportti: Kestävän kehityksen tavoitteet voidaan toteuttaa vain, jos luontomme säilyy

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen ei onnistu ilman elinvoimaista luontoa, joka tuottaa elämäämme ylläpitävät palvelut. Siksi metsiä ja luonnon monimuotoisuutta koskeva kestävän kehityksen tavoite (SDG15) on kivijalka, jolla kaikki muut tavoitteet lepäävät. SDG15:n merkitystä arvioidaan ympäristöjärjestö WWF:n tuoreessa raportissa.

“Sosiaali-, talous- ja ympäristöpolitiikassa on tunnustettava luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen keskeinen merkitys. Kaikki tuotannollinen toimintamme, infrastruktuurimme ja jopa terveydenhoitojärjestelmämme ovat niistä riippuvaisia”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder. Rohweder ottaa osaa New Yorkissa 9.-18.7.2018 järjestettävään YK:n kestävän kehityksen seurantakokoukseen osana Suomen delegaatiota.

SDG15 asettaa tavoitteeksi, että maaekosysteemien on oltava suojeltuja, ennallistettuja tai kestävän käytön piirissä vuoteen 2020 mennessä. Tällöin myös metsien on oltava kestävästi hoidettuja ja käytettyjä ja aavikoituminen, maaperän köyhtyminen sekä luonnon monimuotoisuuden kato pysäytetty.

“Ei riitä, että saamme pysäytettyä ympäristön tuhoamisen. Luonto, joka on tuhottu, on myös ennallistettava. Olemme käyttäneet maailman luonnonvaroja yli niiden uusiutumiskyvyn jo vuosikymmeniä. Tarvitaan kiireisiä toimia”, sanoo Liisa Rohweder.

WWF:n raportissa peräänkuulutetaan SDG15:n toteuttamiseksi eri politiikanalojen tehokasta koordinointia, selkeitä tavoitteita ja mittareita, raportointia sekä rahoitusmalleja. Kestävän kehityksen tavoitteiden sisältämät toimenpideohjelmat on myös integroitava kaikkiin merkittäviin kansainvälisiin ympäristösopimuksiin.

“Kaikki kestävän kehityksen tavoitteet ovat kytköksissä toisiinsa; emme voi saavuttaa yhtä tavoitetta ottamatta muita huomioon. Mitään ei tapahdu tyhjiössä ja kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta elinvoimainen luonto on kaiken kehityksen kivijalka”, Liisa Rohweder painottaa.

Lisätiedot:
Pääsihteeri Liisa Rohweder
Puh. +358 408407461
[email protected]

Forests and Sustainable Development: The role of SDG 15 in delivering the 2030 Agenda