Uhanalainen ankerias on rauhoitettava ympärivuotisesti, ei vain neljäksi kuukaudeksi

Maa- ja metsätalousministeriö esittää uhanalaiselle ankeriaalle neljän kuukauden rauhoitusaikaa. WWF pitää ehdotusta täysin riittämättömänä suojelutoimena ja vaatii ankeriaan rauhoittamista kaikelta pyynniltä ympärivuotisesti. Lisäksi ankeriaanpoikasten siirtoistutukset ulkomailta Suomeen tulisi lopettaa.

Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että ankeriaan kaupallinen ja vapaa-ajan pyynti olisi kiellettyä lokakuun alusta tammikuun loppuun asti. Rauhoitusajankohtaa ministeriö perustelee vaellusankeriaiden suojelulla, sillä esityksen mukaan ankeriaat vaeltavat aktiivisesti loka–marraskuussa. Tutkimuksissa on kuitenkin osoitettu, että ankeriaiden vaelluspiikit ajoittuvat pääosin keväälle ja kesälle, ja esitettynä rauhoitusaikana vaeltavien yksilöiden osuus on vähäinen.

WWF pitää ministeriön esittämää ankeriaan rauhoitusaikaa täysin riittämättömänä ja väärin mitoitettuna suojelutoimena kansainvälisesti äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellulle kalalle. WWF vaatii ankeriaan rauhoittamista Suomen vesissä kokonaan ja ympärivuotisesti.

”Ankeriaan määrät ovat nykyisin vain muutamia prosentteja siitä, mitä ne olivat vielä muutamia vuosikymmeniä sitten. Ankeriaskantoja ovat heikentäneet niin liikakalastus, ympäristömyrkyt, ilmastonmuutoksen aiheuttamat merivirtojen muutokset kuin taudit ja loiset”, kertoo WWF:n suojeluasiantuntija Olli Sivonen.

”Jos ankeriasta halutaan suojella, täysrauhoitus on ainoa oikea ratkaisu”.

 

WWF vaatii myös loppua ankeriaan vaelluspoikasten siirtoistutuksille ulkomailta Suomeen. Luonnosta pyydetyistä ankeriaanpoikasista huomattava osa istutetaan sisävesiin, joista vaellusyhteydet mereen ovat poikki (*.

”Suomessa ankeriaita istutetaan vaellusesteiden taakse, joten näistä ei voida katsoa olevan mitään kannanhoidollista hyötyä. Vaellusesteiden taakse istutettujen ja vaellukselle lähtevien ankeriaiden kuolleisuus voi olla jopa sata prosenttia, eli istutukset ainoastaan vähentävät luonnonkierrossa olevien ankeriaiden määrää ja lisäävät ankeriaskannan ahdinkoa”, ohjelmapäällikkö Sampsa Vilhunen perustelee.

Suomi on ilmoittanut toimivansa suunnannäyttäjänä ankeriaan suojeluun tähtäävissä toimissa. Jos Suomi rauhoittaisi ankeriaan ympärivuotisesti ja lopettaisi siirtoistutukset, se olisi Vilhusen mukaan vastuullinen esimerkki muille EU-maille ankeriaskannan elvyttämiseksi.

Lisätiedot:

Suojeluasiantuntija Olli Sivonen, WWF, 050 305 5714, [email protected]

Ohjelmapäällikkö Sampsa Vilhunen, WWF, 040 550 3854, [email protected]

WWF:n lausunto ankeriaan rauhoitusajan muutoksesta

*) Eilisessä tiedotteessa (24.9.) kerroimme, että luonnosta pyydetyt ankeriaanpoikaset istutetaan pääosin sisävesiin, jolloin niiden vaellusyhteydet ovat poikki jokien patoamisen vuoksi. Kalatalouden Keskusliiton istutustilastojen mukaan tänä vuonna jo noin 65 prosenttia ankeriaista istutetaan vesistöihin, joista on vaellusyhteys.

Tiedotteessa ollut virheellinen tieto on korvattu lauseella ”Luonnosta pyydetyistä ankeriaanpoikasista huomattava osa istutetaan sisävesiin, joista vaellusyhteydet mereen ovat poikki.”