EU haastaa Espanjan oikeuteen arvokkaan kosteikkoalueen tuhoamisesta

Doñanan kansallispuiston ja Natura-alueen kosteikkojen laajamittainen tuhoaminen ja EU:n vesiä suojelevan lainsäädännön laiminlyöminen eivät jää vaille seurauksia. WWF Espanjan valituksen seurauksena EU-komissio ilmoitti vievänsä Espanjan valtion Euroopan unionin tuomioistuimeen.

Espanja on jo vuosien ajan laiminlyönyt niin Euroopan vesiä suojelevaa vesipuitedirektiiviä kuin lintu- ja luontodirektiiviä. Laittomien toimien seurauksena pohjaveden pinta on laskenut ja veden laatu heikentynyt hälyttävästi Doñanan arvokkaalla kosteikkoalueella. Ympäristön tuhoutumisesta kärsivät useat alueen suojellut lajit, kuten sukupuuton partaalla oleva marmorisorsa. Syypää on mansikan tehoviljelyn laiton ja kestämätön vedenotto kosteikkoalueelta.

”Tämä on räikeä esimerkki siitä, kuinka EU:n maatalouspolitiikka on ristiriidassa vesiensuojelulainsäädännön kanssa, ja että maatalouden ympäristönsuojeluun osoitetut määrärahat ovat riittämättömät. Käytännössä Espanjan virkamiehet eivät ole tehneet mitään estääkseen mansikkaviljelmien laitonta kastelua, joka on imenyt Doñanan kosteikkoja kuiviin”, sanoo WWF Suomen suojeluasiantuntija Jenny Jyrkänkallio-Mikkola.

”Doñanan tapahtumat ovat myös tärkeä osoitus siitä, että EU:n vesipuitedirektiivi on äärimmäisen tarpeellinen. Arvokkaita vesialueita ei yksinkertaisesti voi tuhota ilman seuraamuksia. Tämä on erittäin tärkeää huomioida nyt, kun useat EU:n jäsenmaat ovat keskustelemassa lainsäädännön heikentämisestä ja sen tavoitteiden takarajan siirtämisestä”, Jyrkänkallio-Mikkola sanoo.

WWF Espanjan EU-komissiolle huhtikuussa 2010 jättämä valitus johti rikkomusmenettelyyn Espanjaa vastaan marraskuussa 2014. Nyt prosessissa otettiin viimeinen ja ratkaiseva askel, kun komissio ilmoitti vievänsä Doñanan tapauksen Euroopan unionin tuomioistuimeen.

EU-maat ovat alun perin vesipuitedirektiivillä sitoutuneet saattamaan kaikki vesistönsä hyvään ekologiseen tilaan vuoteen 2015 mennessä. Tällä hetkellä takaraja on vuodessa 2027, mutta useat jäsenmaat, myös Suomi, keskustelevat mahdollisuudesta lykätä sitä entisestään. Tämä on huolestuttavaa tilanteessa, jossa enemmistö Euroopan kartoitetuista pintavesistä on edelleen heikossa kunnossa, ja makean veden ekosysteemit ovat maapallomme uhatuimpia.

Lisätiedot

Suojeluasiantuntija Jenny Jyrkänkallio-Mikkola, WWF Suomi, 040 500 6968, [email protected]

Euroopan vesien tila -raportti: European waters: Assessment of status and pressures 2018, EEA, 2018

Living Planet report, WWF, 2018

WWF on mukana Euroopan-laajuisessa kampanjassa EU:n vesilainsäädännön heikentämistä vastaan. Yli 100 järjestön yhteisen kampanjan tarkoitus on saada EU-kansalaiset puolustamaan vesipuitedirektiiviä kansalaiskuulemisessa, joka on avoinna maaliskuun 4. päivään saakka. Kansalaiskuulemisella on erittäin tärkeä rooli, sillä se vaikuttaa suoraan EU-komission arviointiin direktiivistä. Jo yli 220 EU-kansalaista on ilmaissut tukensa vesipuitedirektiivin säilyttämiselle nykymuodossaan: https://wwf.fi/vesivetoomus.