Tävling kan få bukt med belastningen från jordbruket – 10 000 euro utdelas och Årets Östersjöbonde utses

WWF letar igen efter Finlands Östersjövänligaste jordbruk som en del av en internationell tävling bland lantbrukare. Syftet med tävlingen är att göra odlingsmetoder som minskar Östersjöns belastning av näringsämnen vanligare och ge en utmärkelse till banbrytare inom jordbruket. Övergödningen utgör det största hotet för Östersjön och syns som ökad blomning av de blågröna algerna.

I tävlingen för lantbrukare som ordnas för åttonde gången deltar alla Östersjöns nio kustländer samt Ukraina och Vitryssland.

I det första skedet av tävlingen som nu inleds väljs det en nationell vinnare från varje respektive land som får ett pris på 1 000 euro. På hösten utses bland de nationella vinnarna Årets Östersjöbonde som får ett pris på 10 000 euro.

Syftet med miljöpriset är att ge ett erkännande till de jordbruksproducenter som är föregångare vad gäller användningen av metoder som minskar övergödningen av vattendrag. Samtidigt ökar informationen om miljövänlig odling, och praxis som konstaterats vara bra sprids runt i hela Östersjöområdet.

”Östersjön är ett av de mest förorenade och känsliga haven i världen. Övergödningen utgör fortfarande det största hotet trots att mycket redan har gjorts för att minska fosfor- och kväveläckage från jordbruket. Lantbrukarna har sålunda en nyckelposition när det gäller arbetet att bekämpa övergödning. Med hjälp av tävlingen vill vi lyfta fram konkreta exempel på hur detta kan genomföras”, berättar Jenny Jyrkänkallio-Mikkola, skyddsexpert på WWF Finland.

Mot seger genom åtgärder mot erosion

Deltävlingen i Finland vanns i fjol av Kilpiä ekologiska gård i Pusula i Nyland. Jordbrukarna Tuomas och Iris Mattila försöker i synnerhet minska erosionsskador, dvs. förhindra att jordmaterialet och näringsämnena avleds från åkern med vind eller vatten – vidare till Östersjön.

”Tävlingen lärde oss att även om vi verkar i väldigt olika miljöer runt Östersjön, lönar det sig att dela med sig av praxis som konstaterats vara bra. Till exempel samarbetet mellan lantbrukare i Polen och samarbetet inom odling och forskning i Danmark gjorde intryck. Dessa handlingssätt kunde införas även i Finland”, säger Tuomas Mattila.

Tävlingskriterier, anmälningsblanketten och mer information finns på adressen wwf.fi/ostersjobonde. Sista dag för ansökan är den 7 april 2019. De nationella vinnarna offentliggörs i slutet av maj, och hela tävlingens vinnare väljs på hösten.

Ytterligare information:

Naturskyddsexpert Jenny Jyrkänkallio-Mikkola, WWF, 040 500 6968, [email protected]

Presentation av fjolårets vinnare