WWF:n kysely: Puolueilta löytyy heikosti tahtoa uhanalaisten lajien pelastamiseksi

WWF:n tuoreen kyselyn mukaan enemmistö Suomen eduskuntapuolueista ei ole valmis konkreettisiin ja vaikuttaviin toimiin uhanalaisten lajien pelastamiseksi. Puolueiden vähäinen tahtotila on ongelma: uusi lajien uhanalaisuusarviointi osoittaa Suomen luonnon köyhtyvän edelleen, ja maailmanlaajuisesti meneillään on ensimmäinen ihmisen aiheuttama lajien sukupuuttoaalto.

WWF kysyi nykyisten eduskuntapuolueiden kantaa 16:een luontoa ja ympäristöä koskevaan hallitusohjelmavaatimukseensa. Useimmat vaatimuksista liittyvät uhanalaisten lajien suojeluun kotimaassa.

Uuden uhanalaisuusarvioinnin mukaan Suomessa on lähes 2 700 uhanalaista lajia. Uhanalaisia lajeja elää eniten metsissä, ja metsien hakkuut ovat suurin syy niiden uhanalaisuuteen.

Metsissä eläviä lajeja voitaisiin auttaa esimerkiksi luonnonsuojelualueita perustamalla. Niinpä WWF pyysi eduskuntapuolueita ottamaan kantaa hallitusohjelmavaatimukseensa, jonka mukaan suojelualueiden perustamiseen tarkoitettua rahoitusta pitäisi nostaa sataan miljoonaan euroon vuodessa. Ainoastaan yksi puolue on valmis tähän.

Metsiä on suojeltu vähiten Etelä-Suomessa. Etelä-Suomen suojelupinta-alan kasvattamista 10 prosenttiin kannattaa kuitenkin vain kaksi eduskuntapuoluetta kahdeksasta. Soiden suojelun ja ennallistamisen merkittävää lisäämistä kannattaa kolme puoluetta.

Toinen merkittävä tapa auttaa metsissä eläviä lajeja olisi vähentää ja rajoittaa hakkuita. Valtion metsiä hallinnoivan ja hakkaavan Metsähallituksen tulostavoitteen alentamista 60 miljoonaan euroon kannattaa ainoastaan yksi puolue. Avohakkuiden rajoittamista metsälailla kannattaa vain kolme puoluetta.

”Olemme erittäin pettyneitä kyselyn tulokseen. Emme saa lajien uhanalaistumiskehitystä pysäytettyä edes vuoteen 2030 mennessä, jos metsien ja soiden suojeluun ei nyt satsata”, sanoo WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Ilmastokriisi ei näy vastauksissa

Tuoreen Ilmastobarometrin mukaan 83 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on kiire. Puolueiden vastauksissa kansalaisten ilmastohuoli ei kuitenkaan näy. WWF:n kyselyn mukaan vain kolme puoluetta olisi valmiita vähentämään hiilidioksidipäästöjä vähintään 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Vain yksi puolue kieltäisi fossiiliset polttoaineet vuoteen 2035 mennessä.

”Suomalaiset ovat sisäistäneet, mitä ilmastonmuutos Suomelle tarkoittaa. Valitettavasti meillä ei ole vastaavaa määrää päättäjiä, jotka olisivat sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on kiire. Kaikki puolueet eivät ole vielä sisäistäneet ilmastokriisin vakavuutta”, sanoo WWF:n ilmastoasiantuntija Mia Rahunen.

Kaloilla on ystäviä

Puolueet suhtautuivat myönteisimmin vaelluskalojen ja muiden virtavesien lajien suojeluun. Lähes kaikki eduskuntapuolueet – seitsemän puoluetta kahdeksasta – ovat valmiita muuttamaan vesilakia siten, että vanhoihin vesitalouslupiin, joista puuttuu kalatalousvelvoite, se voitaisiin jälkikäteen määrätä. Velvoitteen puuttuminen tarkoittaa, ettei voimayhtiön tarvitse edistää uhanalaisten vaelluskalojen palauttamista patoamiinsa jokiin tai kompensoida aiheuttamaansa haittaa ympäristölle.

Neljä puoluetta yhtyy WWF:n vaatimukseen vaelluskalojen ja muun virtavesiluonnon ahdingon helpottamisesta sitoutumalla osoittamaan hallituskauden aikana resursseja ainakin sadan energiantuotannoltaan merkityksettömän padon purkamiseen.

”Vesivoimarakentaminen on hävittänyt lähes kaikki vaelluskalamme ja tehnyt virtavesistä elinympäristöinä uhanalaisia. Nyt puolueet näyttäisivät olevan vihdoin valmiita toimimaan vesiluonnon monimuotoisuudelle aiheutettujen vahinkojen korjaamiseksi”, iloitsee WWF Suomen meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen.

WWF:n puoluekyselyn kaikki tulokset voi lukea täältä.

EDIT: Kahta tiedotteen graafia korjattu 20.3. (ilmasto ja metsät ja luonnonsuojelualueet).