Kevään tärkein ilmastoteko: äänestä eduskuntavaaleissa

Poliitikot ovat vastuussa ilmaston kannalta merkittävimmistä päätöksistä. Sen takia kevään tärkein ilmastoteko on äänestää eduskuntaan sellaiset päättäjät, jotka ovat valmiita tekemään ilmastonmuutoksen kannalta ratkaisevia päätöksiä.

Ilmasto on jo lämmennyt keskimäärin yhden asteen ja täällä Pohjolassa yli kaksi astetta. Meidän täytyy toimia nyt, jos haluamme rajoittaa lämpenemisen 1,5 asteeseen ja välttää vakavimmat riskit.

Vaikka kahdeksan eduskuntapuoluetta on sitoutunut 1,5 asteen tavoitteeseen, näyttää siltä, etteivät kaikki puolueet vielä oikeasti tiedosta, mitä tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan. Ilmastokriisin vakavuus ei vielä näy riittävästi kaikkien puolueiden ohjelmissa. Puolueiden kannoissa on eroja!

Mitkä ilmastopäätökset ovat ratkaisevia tulevaisuutemme kannalta, eli mitä äänestämisessä on hyvä ottaa huomioon ja miten valita ehdokas? Äänestyspäätöksen tukena voi käyttää esimerkiksi ympäristö- ja kehitysjärjestöjen tekemää selvitystä nykyisten eduskuntapuolueiden ilmastolinjauksista.

Puolueiden kantoja ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen voi vertailla myös WWF Suomen puolueille tekemässä kyselyssä.

Äänestäjä voi lisäksi tutkia puolueiden ohjelmia. Ilmaston puolesta äänestävän kannattaa katsoa, onko puolueiden ohjelmissa esimerkiksi seuraavat kohdat:

  • Millaista kansallista päästövähennystä puolue tavoittelee vuoteen 2030 mennessä? 1,5 asteen tavoite edellyttää isoja päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla seuraavien vuosien aikana. Lähimmäksi pääsevät ne puolueet, jotka ovat ilmoittaneet tavoitteekseen 60 prosentin tai sitä suuremman päästövähennyksen.
  • Millainen on puolueen fossiilisista polttoaineista luopumisen aikataulu? Fossiilisten polttoaineiden (öljyn, kivihiilen ja maakaasun) käyttö on merkittävin syy ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen, joten seuraavan eduskunnan tulisi asettaa päätöspäivä niiden käytölle. Myös turpeen energiakäytöstä tulisi luopua kivihiilen kanssa samaan aikaan.
  • Miten puolue suhtautuu ympäristölle haitallisiin tukiin? Valtion talousarvio sisältää edelleen ympäristölle haitallisia tukia noin 3,5 miljardia euroa. Ne ovat ristiriidassa ilmastotavoitteiden kanssa ja niistä tulisikin luopua seuraavalla hallituskaudella.
  • Miten puolue suhtautuu metsähakkuisiin sekä metsien ja soiden suojeluun? Luontomme ei voi hyvin, uhanalaisuus lisääntyy ja kasvavat metsähakkuut pienentävät luonnollista hiilensidontaa. Metsähakkuita pitäisi vähentää nykytasosta ja luonnonsuojelualueiden määrää lisätä.

Tärkeintä on äänestää ilmaston ja luonnon puolesta! Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 14.4.