WWF: Luonto otettava mukaan hallitusneuvotteluihin – ”Satasen suora” olisi ensiapu luonnon hätään

WWF vaatii, että puolueet nostavat luonnon ja sen suojelun pian alkavien hallitusneuvotteluiden tärkeimpien kysymysten joukkoon. WWF esittää hallitusohjelmaan ”satasen suoraa” eli kolmea lukua, jotka olisivat kiireellisin ensiapu luonnon hätään.

Valtio on sitoutunut pysäyttämään Suomen luonnon köyhtymisen vuoteen 2020 mennessä, mutta tavoitteeseen ei olla pääsemässä. Suomen luonnon tila on heikentynyt entisestään kymmenen vuoden aikana. Uhanalaisten lajien määrä on kasvanut 420 lajilla vuoden 2010 jälkeen.

WWF listasi joukon toimenpiteitä, jotka seuraavan hallituksen pitää toteuttaa luonnon monimuotoisuuden hupenemisen pysäyttämiseksi. Tärkeimmät kolme voi tiivistää ”satasen suoraan”: luonnonsuojelualueisiin on käytettävä 100 miljoonaa euroa, soita on suojeltava 100 000 hehtaaria ja 100 turhaa patoa on purettava virtavesistä.

Edellinen hallitus leikkasi luonnonsuojelualueiden perustamiseen varatun rahoituksen alle 30 miljoonaan euroon vuodessa. Seuraavan hallituksen on kasvatettava rahoitusta merkittävästi, vähintään 100 miljoonaan euroon vuodessa.

”Luonnonsuojelualueita on perustettava lisää, jotta luonnon köyhtyminen voidaan pysäyttää. Uudet suojelualueet auttaisivat uhanalaisia lajeja ja turvaisivat niiden elinympäristöjen säilymisen”, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder sanoo.

Toinen merkittävä teko olisi soiden suojeleminen. Soiden suojelu tukee luonnon monimuotoisuutta ja auttaa torjumaan ilmastonmuutosta.

”Suomessa oli ennen paljon arvokkaita soita, mutta nykyään iso osa niistä on ojitettu. Seuraavan hallituksen pitäisi toteuttaa poliitikkojen aiemmin torppaama soidensuojeluohjelma ja suojella 100 000 hehtaaria soita”, Rohweder vaatii.

Kolmas toimenpide olisi sadan käytöstä poistuneen tai energiantuotannon kannalta merkityksettömän padon purkaminen virtavesistä. Valtaosa Suomen joista on padottu vesivoiman tuottamiseksi, mutta suuri osa voimaloista on niin pieniä, ettei niillä ole merkitystä energiantuotannolle. Lisäksi vesistöissämme on tuhansia käytöstä poistuneita vanhoja patorakenteita. Patoamisen vuoksi uhanalaiset vaelluskalamme, kuten lohet, taimenet ja vaellussiiat, eivät pääse nousemaan joissa ja puroissa sijaitseville lisääntymisalueilleen.

”Tarvitsemme nyt päättäjiltä vahvoja tekoja, sillä luonnon monimuotoisuuden romahtaminen on yhtä suuri uhka kuin ilmastonmuutos. Pelissä on luonnon lisäksi ihmisten hyvinvointi, sillä elämämme rakentuu luonnon monimuotoisuuden varaan”, Rohweder sanoo.

Kaikki WWF:n listaamat hallitusohjelmatavoitteet löytyvät osoitteesta wwf.fi/mediabank/12168.pdf. Rahoitus toimenpiteisiin löytyisi esimerkiksi ympäristölle haitallisten tukien karsimisesta. Valtion budjetti sisältää vuonna 2019 noin 3,5 miljardia euroa ympäristölle haitallisia tukia.