Läpäiseekö hallitusohjelma ilmastotestin?

Elämme ihmiskunnan ratkaisevia vuosia. Tämän täytyy näkyä myös hallitusohjelmassa. Pienet parannukset eivät enää auta, vaan nyt on tehtävä tarpeeksi.

Korvaamaton-ilmastokampanja on laatinut koosteen, jonka avulla voi verrata kampanjan päätavoitteita ja puolueiden tekemiä lupauksia tulevan hallitusohjelman toimenpiteisiin. Kansainvälisenä nuorten ilmastolakkojen päivänä, hallitusneuvottelujen loppusuoralla ympäristö- ja kehitysjärjestöt haluavat muistuttaa, että hallitusohjelman tulee olla uskottava vastaus ilmastokriisiin.

“Ilmastokriisi nousi vaalien tärkeimmäksi teemaksi ja tuki rohkeille toimille on nyt ennennäkemättömän laaja. Siksi myös hallitusohjelman on oltava poikkeuksellisen vahva. Odotamme, että puolueet pitävät vaalilupauksensa, jotta fossiilisista polttoaineista päästään kokonaan irti viimeistään 2030-luvulla. Samaan aikaan nielujen vakaa kasvu on turvattava”, toteaa Greenpeacen ilmastoasiantuntija Kaisa Kosonen.

“Kivihiilen poltto on jo päätetty lopettaa. Nyt on ajankohtaista saada päättymispäivämäärä päästöiltään kaikkein pahimmalle polttoaineelle, eli turpeelle. Samalla ihmisille, joiden tulot ovat vahvasti kiinni turpeessa, on tarjottava reilun siirtymän turvaa”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton suojelupäällikkö Jouni Nissinen.

“Hallitusneuvotteluiden puolueet ovat sitoutuneet luonnon hiilinielujen kasvattamiseen, joten tämän tulee näkyä konkreettisesti hallitusohjelmassa. Hakkuumäärien pienentäminen sekä metsien ja soiden suojelu ja ennallistaminen ovat tehokkaita keinoja. Uusia soita ei pidä enää ojittaa pelloiksi tai turvetuotantoon”, painottaa WWF:n ilmastoasiantuntija Mia Rahunen.

“Tarvitsemme kestävää taloutta, joka mahdollistaa luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin. Haitalliset tuet on ajettava alas ja rahavirrat on ohjattava fossiilivapaan yhteiskunnan rakentamiseen ja Suomen globaalin vastuun kantamiseen lisäämällä kansainvälistä ilmastorahoitusta. On selvää, että esimerkiksi energiaveronpalautuksen, päästökauppakompensaation ja turpeen verotuen, on jäätävä historiaan”, toteaa Fingon ilmastoasiantuntija Hanna Aho.

Korvaamaton-kampanjan järjestöt ovat kirittäneet hallitusneuvottelijoita Säätytalolla päivittäin. Kampanjassa on mukana yhdeksän järjestöä ja sitä tukevat julkisuuden henkilöiden lisäksi 40 ammatti- ja kansalaisjärjestöä. Kampanjan hallitusohjelmatavoitteet kokonaisuudessaan löytyvät täältä.

Lisätiedot

Hanna Aho, Fingo, ilmastoasiantuntija, [email protected], 050 317 6686

Kaisa Kosonen, Greenpeace, ilmastoasiantuntija, [email protected], 050 368 8488

Jouni Nissinen, Suomen luonnonsuojeluliitto, suojeluasiantuntija, [email protected], 040 120 9222

Mia Rahunen, WWF Suomi, ilmastoasiantuntija, [email protected], 050 434 4972