WWF:n talkookausi alkoi Loviisan Hudöstä – Talkoojoukko kunnosti entisen kalastajatilan perinneympäristöä laitumeksi

Loviisan Hudön saaressa järjestettiin 17.–19.5. WWF:n ja Metsähallituksen Luontopalvelujen talkooleiri, jonka aikana kunnostettiin vanhan kalastajatilan pihapiiriä ja sen entisiä niittyjä ja peltoja laidunkäyttöön. Talkoolaisten työstä hyötyivät useat lajit.

Hudön kalastajatilan entiset niitty- ja viljelyalueet lasketaan niin sanottuihin perinneympäristöihin, jotka ovat Suomen uhanalaisimpia luontotyyppejä. Perinneympäristöillä tarkoitetaan perinteisten maanviljelys- ja karjankasvatusmenetelmien myötä aikoinaan syntyneitä avoimia ja puoliavoimia alueita. Perinneympäristöissä elää erityisen monipuolinen lajisto kovakuoriaisia, perhosia, pistiäisiä ja muita hyönteisiä. Lisäksi monet kohteet ovat kasvilajistoltaan erittäin arvokkaita.

Vanhoista maatalousmenetelmistä luopumisen ja umpeenkasvun myötä perinneympäristöt ovat kuitenkin vähentyneet dramaattisesti. Hoidon puute pahentaa satojen uhanalaisten lajien ahdinkoa. Umpeenkasvu on uhkana Hudössä.

”Talkoolaiset raivasivat kunnostettavalta alueelta varjostavia kuusia, jotta muu lajisto sai kaipaamaansa valoa ja lämpöä. Talkoiden jälkeen lampaat jatkavat hoitotyötä pitäen laiduntamalla alueen heinät ja ruohot matalakasvuisina”, Metsähallituksen Luontopalvelujen suunnittelija Päivi Leikas sanoo.

”Umpeen kasvaneen hakamaan alkuraivaus on työlästä, mutta suurella porukalla ja hyvällä talkoohengellä saatiin valtavasti aikaiseksi viikonlopun aikana. Vapaaehtoisten työpanos on korvaamattoman arvokasta”, WWF:n suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki sanoo.

Hudön saarella ahkeroi 20 talkoolaista. Perinneympäristöjen hoidon lisäksi vapaaehtoiset siivosivat rantoja roskista ja poistivat kurtturuusua, joka on hankala ja haitallinen vieraslaji.

Hudö on metsäinen ja kivinen saari, joka liitettiin vuonna 2018 Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon. Saaren monipuolisessa luonnossa näkyy vielä monin paikoin entinen kulttuurivaikutus.

Pihapiirin luonnonhoitotyöt ja lammaslaidunnus aloitettiin vuonna 2018. Lampaiden tehtävänä on hoitaa etenkin merenrantaniittyjä, joita uhkaa ruovikoituminen. Laidunnuksen avulla rantaniittyjen kasvillisuus pysyy matalampana kuin ilman laidunnusta, mikä hyödyttää esimerkiksi monia lintulajeja sekä perinneympäristöjen kasveja ja hyönteisiä. Saaressa voi liikkua laidunalueella, mutta lampaita ei saa syöttää eikä häiritä.

Kesällä 2019 WWF järjestää yhteensä seitsemän talkooleiriä luontoarvoiltaan merkittävissä paikoissa. Leirit ovat osa Allergia-, Iho- ja Astmaliiton vetämää Terve askel luontoon -hanketta, jossa WWF on kumppanina. Hankkeessa valistetaan ihmisiä luonnon terveysvaikutuksista sekä kannustetaan luonnossa liikkumiseen omatoimisen ja osallistavan, luonnon hyväksi tehtävän vapaaehtoistyön avulla. Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Kaikki talkoot järjestetään yhteistyössä alueiden hoidosta vastaavan Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa.

WWF:n leirit vuonna 2019:

17.–19.5. Hudö, Loviisan saaristo

8.–15.6. Tulliniemi, Hanko

13.–20.7. Ala-Koitajoki, Pohjois-Karjala

27.7.–3.8. Örö, Kemiönsaari

10.–17.8. Vekara, Uudenkaupungin saaristo

24.–31.8. Jungfruskär, Paraisten saaristo

13.–15.9. Söderskär, Porvoon saaristo