Hangon Tulliniemessä talkoillaan – Vapaaehtoiset auttavat uhanalaisia lajeja

WWF järjestää Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa talkooleirin Hangon Tulliniemessä 8.–15. kesäkuuta. Talkoissa autetaan Tulliniemenrannan arvokkaita dyynejä ja ketoja, jotka uhkaavat metsittyä ja peittyä kasvillisuuden alle. Vapaaehtoisten tekemästä työstä hyötyvät kymmenet uhanalaiset lajit.

Avoimien elinympäristöjen, kuten dyynien ja ketojen, umpeenkasvu on toiseksi suurin syy Suomen lajien uhanalaistumiseen. Umpeenkasvu on uhka myös Tulliniemenrannan dyynialueella, jossa elää 45 uhanalaista tai silmälläpidettävää hyönteis- ja kasvilajia. Umpeenkasvua aiheuttavat aiemmat metsänistutukset sekä rehevöityminen, joka johtuu fossiilisten polttoaineiden typpilaskeumasta.

WWF:n ja Metsähallituksen Luontopalvelujen järjestämällä talkooleirillä dyynialueen rehevöitymistä vähennetään harventamalla sotien jälkeen syntynyttä mäntypuustoa.

”Talkooleirin päätyönä on kaadettujen mäntyjen hakkuutähteen keruu sekä paahdelajien elinolosuhteiden parantaminen täsmätyöllä, kun paahteisimpien kuoppien ja etelärinteiden hiekkaa paljastetaan karikkeen alta. Talkootyönä tehtynä isokin risusavotta sujuu joutuisasti, ja WWF:n leireillä saadaan aina paljon aikaiseksi”, WWF:n suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki sanoo.

”WWF:llä ja Metsähallituksella on pitkät perinteet talkooleirien järjestämisestä yhdessä. Metsähallitus valitsee kohteet ja suunnittelee työmaat, WWF puolestaan kutsuu paikalle vapaaehtoiset ja vastaa varustuksesta sekä muonituksesta”, Niinimäki kertoo.

Myös maisema- ja virkistysarvot otetaan talkootyössä huomioon

Tulliniemenrannalla tehtävät luonnonhoitotyöt ovat herättäneet keskustelua Hangossa. Osa paikallisista asukkaista on ilmaissut huolensa siitä, miten luonnon hyväksi tehtävä työ vaikuttaa alueen virkistyskäyttö- ja maisema-arvoihin.

”Olemme järjestäneet kaksi yleisötilaisuutta Hangon kaupungin kanssa ennen töiden aloittamista ja jakaneet tietoa lehdistön ja netin kautta. Työt perustuvat alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan, jonka sekä kaupunki että ELY-keskus ovat hyväksyneet. Maisema- ja virkistysarvot otetaan työssä huomioon, esimerkiksi komeat, parisataavuotiaat männyt kaikki säilytetään. Torjumme myös kurtturuusuja ja keräämme risuja ja roskia leirin aikana, niin rannalle on mukava tulla taas juhannuksesta eteenpäin”, kertoo suunnittelija Esko Tainio Metsähallituksesta.

Kesällä 2019 WWF järjestää yhteensä seitsemän talkooleiriä luontoarvoiltaan merkittävissä paikoissa. Leirit ovat osa Allergia-, Iho- ja Astmaliiton vetämää Terve askel luontoon -hanketta, jossa WWF on kumppanina. Hankkeessa valistetaan ihmisiä luonnon terveysvaikutuksista sekä kannustetaan luonnossa liikkumiseen omatoimisen ja osallistavan, luonnon hyväksi tehtävän vapaaehtoistyön avulla. Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Metsähallitus on saanut Tulliniemen leiriin rahoitusta Euroopan unionin osin rahoittaman Paahde-LIFE-hankkeen kautta.

Lisätietoja:

suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki, WWF, 050 524 3206
suunnittelija Esko Tainio, Metsähallitus, Luontopalvelut, 0206 38 4581

www.metsa.fi/paahdelife/tulliniemenranta

Paahde