Saimaalla avattiin uhanalaiselle taimenelle useita kilometrejä vaellusreittiä

Ruokolahden Lanakoskelle rakennettiin lauantaina 6. heinäkuuta kalapolku talkootyönä. Kalapolun myötä uhanalaisille vaelluskaloille avautui reitti Saimaasta Lanajoen kautta alueen järviin ja puroihin kutemaan.

Uhanalaiset taimenet eivät ole päässeet nousemaan Saimaasta Lanajokeen kutemaan pitkään aikaan, sillä jokea on kaivettu, perattu ja oikaistu vuosikymmenten saatossa moneen eri otteeseen, minkä takia sen luontaiset uomat ovat kuivuneet. Esimerkiksi Puumalantien rakentamisen yhteydessä veden on haluttu tippuvan joessa olevan kallionkielekkeen yli, mikä on samalla estänyt kalojen kulkemisen.

WWF:n ja K-ryhmän kaikille avoimissa virtavesitalkoissa Lanakosken sivu-uomia avattiin ja kunnostettiin käsityönä niin, että vesi pääsee jälleen virtaamaan luonnollisesti joen uomaa pitkin.

Työn tuloksena syntyi kalapolku, jota pitkin kalat pääsevät kulkemaan Lanakosken kohdalla olevan kallionkielekkeen ohi.

”Saimaaseen laskee paljon pieniä jokia, joissa on lukemattomia esteitä, minkä vuoksi luonnonvarainen taimen voi erittäin huonosti. Aiemmin Ruokolahden ympäristössä on ollut hyvin taimenta, mutta jokien perkaamisen ja patoamisen seurauksena lisääntymistä ei juuri tapahdu”, selittää talkoita ohjannut WWF Suomen virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen.

”Hyvin pienellä kunnostustyöllä saimme avattua Saimaasta jokireitille pyrkiville virtavesilajeille vähintäänkin kymmenen kilometriä esteetöntä kulkureittiä. Vastaavia kohteita, joita odotamme avattavaksi, löytyy Saimaan alueen jokaisesta kunnasta ja kaupungista”, hän lisää.

Talkoilu on tärkeää työtä luonnon monimuotoisuuden puolesta

Talkookohde sijaitsee Ruokolahden entisen kunnanjohtajan Antti Pätilän mailla. Myös hän osallistui talkootyöhön.

”Lanajoen seutu on ollut minulle jo lapsuudestani alkaen tärkeä. Joen luontoarvoja kruunaisi tietysti se, että vesistöön saataisiin nykyistä vahvempi ja lisääntyvä lohikalakanta.”

”WWF Suomen virtavesiasiatuntija Manu Vihtosen apu ja tuki on ollut ensiarvoisen tärkeää hankkeen käynnistämisessä”, hän kiittelee.

 

Myös Imatran K-Citymarket-kauppiaat Marko ja Sirpa Tujula kantoivat kortensa kekoon.

”Halusimme ehdottomasti olla mukana kunnostamassa Ruokolahden virtavesiä ja edistämässä luonnon monimuotoisuutta, kun siihen tarjoutui mahdollisuus. Huomioimme myös kaupankäynnissä ympäristöystävällisyyden, sillä meille on erittäin tärkeää, että luonto säilyy hyvinvoivana myös tuleville sukupolville”, Marko Tujula perusteli.

K-Kalapolut-talkoot ovat osa K-ryhmän ja WWF:n monivuotista yhteistyötä Suomen vaelluskalojen pelastamiseksi.

”Virtavesien kunnostaminen ja ennallistaminen sekä kalojen vaelluksen estävien esteiden purkaminen on keskeinen osa uhanalaisten vaelluskalojemme suojelutyötä, toteaa Manu Vihtonen.

Lisätiedot:

Manu Vihtonen, virtavesiasiantuntija, WWF Suomi, [email protected], 040 505 0620
Inka Karjalainen, kohdekoordinaattori, K-ryhmä, [email protected], 050 320 8473
Maanomistaja Antti Pätilä, [email protected], puh. 040 580 1570

https://kesko.fi/kalapolut
http://wwf.fi/virtavedet

#kuteminenkuuluukaikille
#kalapolut