Kauhajoen Paholuomalla kunnostettiin talkootyönä uhanalaisen taimenen elinympäristöjä

Kaikki vaelluskalakantamme ovat uhanalaisia ja tarvitsevat apuamme. Siksi WWF, K-ryhmä, Suomen luonnonsuojeluliitto, Freshabit-hanke ja Suupohjan ympäristöseura sekä joukko vapaaehtoisia yhdistivät voimansa ja kunnostivat Paholuomaa taimenille sopivaksi.

Läpi vuoden virtaava Kauhajoen Paholuoma on taimenelle sopiva puro, mutta taimenkanta on siitä huolimatta niukka etenkin puron pohjoisosassa.

”Purossa on erityisen vähän virta-alueita, joten siksi niiden kunnostukseen on panostettava. Kauan sitten ojitetut purouomat ovat kyllä hiljalleen palautumassa luonnontilaisen kaltaiseksi, mutta tätä prosessia voidaan edesauttaa kunnostuksilla. Elinympäristöjen monipuolistaminen kunnostuksilla on tärkeää, jotta uhanalaistunut virtavesiluontomme voisi paremmin”, talkoita ohjannut WWF Suomen virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen kertoi.

WWF:n virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen ohjeisti talkoolaisia kunnostuksen saloihin.

Päivän kestäneissä talkoissa kohennettiin taimenten elinympäristöä ja lisääntymismahdollisuuksia Paholuoman yläosassa. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piirin Teemu Tuovinen kertoi, että yläosassa on taimenille riittävä virtaus kuivimpaankin aikaan, sillä alueella on runsaasti lähteitä ja pohjavesipurkaumia.

”Hyvä veden laatu on taimenpurojen kunnostuksessa kenties tärkein kriteeri, sillä elinympäristöjä voidaan rakentaa ja kunnostaa kovalla työllä, mutta vedenlaatuun vaikuttaminen on paljon vaikeampaa”, hän totesi.

Vesiluonto kiittää

Kunnostus tehtiin käsityönä muodostamalla kivistä taimenille suoja- ja kutupaikkoja sekä monipuolistamalla joen perattua uomaa puuaineksella. Puumateriaalin käyttö on melko uusi ja monipuolinen vesiluonnon eliöstölle sopiva kunnostusmenetelmä, joka hyödyntää monia eri lajiryhmiä.

”Puuaineksella voidaan ohjata virtaa, rakentaa pieniä kynnyksiä sekä hidastaa tai kiihdyttää veden kulkua halutulla tavalla. Lisäksi puuaines antaa konkreettista suojaa kaloille sekä mahdollistaa vesisammaleiden kasvamisen rungolla. Hitaasti lahotessaan puunrunko lisää huomattavasti vesihyönteisten elinympäristöjä, mistä taas hyötyvät alueen kalat”, Vihtonen selvensi.

Myös alueen K-kauppiaat lähtivät innolla mukaan taimenen pelastustalkoisiin. Paikalla olivat K-Citymarket Kauhajoen kauppiaat Anssi ja Taija Hautamäki, K-Market Toivontien kauppias Jari Paavola sekä K-Market Lastulan kauppias Jari Lastula.

’’Luonnon monimuotoisuus on ensiarvoisen tärkeää koko perheellemme. Liikumme lastemme kanssa paljon luonnossa, ja heidänkin takiaan meille on tärkeää ottaa huomioon myös tulevat sukupolvet. Samoista syistä halusimme lähteä mukaan K-Kalapolut-talkoisiin edistämään luonnon monimuotoisuutta konkreettisin keinoin’’, perustelivat Anssi ja Taija Hautamäki.

Paholuomalla järjestetyt virtavesitalkoot olivat osa K-ryhmän ja WWF:n K-Kalapolut-yhteistyötä, jossa kartoitetaan ja avataan eri puolilta Suomea löytyviä kalojen vaellusesteitä yhdessä maanomistajien, paikallisten K-kauppiaiden ja vapaaehtoisten kanssa. Tavoitteena on samalla lisätä tietoisuutta ja keskustelua Suomen uhanalaisista vaelluskalakannoista.

Lisätiedot:

WWF Suomen virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen, [email protected], puh. 040 5050 620
K-Kalapolut-kohdekoordinaattori Inka Karjalainen, [email protected], puh. 050 3208 473
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri, Teemu Tuovinen, [email protected], puh. 040 9346 320

K-Kalapolut
Talkoot ovat osa K-ryhmän ja WWF:n K-Kalapolut-yhteistyötä, jossa kartoitetaan ja avataan eri puolilta Suomea löytyviä kutuesteitä yhdessä maanomistajien, paikallisten K-kauppiaiden ja vapaaehtoisten kanssa. Tavoitteena on samalla lisätä tietoisuutta ja keskustelua Suomen uhanalaisista vaelluskalakannoista. Yhteistyön tunnistaa “Kuteminen kuuluu kaikille” -sloganista. Seuraa työn tuloksia ja katso animaatio Suomen vaelluskaloista sekä kutuesteistä ja niiden purkamisen vaikutuksista sivustolta https://kesko.fi/kalapolut #kuteminenkuuluukaikille #kalapolut

WWF:n virtavesityö
Virtavesien eli jokien, purojen ja norojen, patoamisen ja perkaamisen seurauksena kaikki vaelluskalalajimme ovat tätä nykyä uhanalaisia: jopa 90 prosenttia Suomen lohikannoista on menetetty viimeisen 50 vuoden aikana ja 60 meritaimenjoesta on jäljellä enää 11. Virtavesien kunnostaminen ja vaellusesteiden poistaminen on konkreettista työtä, joka auttaa vaelluskaloja pääsemään jälleen kutupaikoilleen. Lisäksi WWF pyrkii vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon. Lue lisää WWF:n virtavesityöstä www.wwf.fi/virtavedet