Luonnolle testamenttaaminen kiinnostaa suomalaisia

13. syyskuuta vietetään kansainvälistä testamenttilahjoittamisen päivää. Päivän avulla halutaan muistuttaa, että testamentissaan voi ohjata perintöä hyväntekeväisyyteen. Tuoreen tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista on tehnyt testamentin tai harkinnut sen tekemistä. Heistä yhdeksän prosenttia haluaisi edistää arvojensa mukaista toimintaa laatimalla testamentin, jossa edunsaajana on jokin järjestö tai järjestöjä. Luonnonsuojelu on kolmanneksi kiinnostavin lahjoittamisen kohde.

Hyvä testamentti -kampanjan tuoreen tutkimuksen mukaan luonnonsuojelu on kolmanneksi kiinnostavin testamenttilahjoituksen kohde (21%). Muut kiinnostavat kohteet ovat sairauksien hoito ja terveyden edistäminen (25 %), lasten ja nuorten hyvinvointi kotimaassa (23 %). Myös vanhusten hyvinvointi kotimaassa (18 %), tiede ja koulutus (17 %) sekä eläinten hyvinvointi (17 %) ovat mieluisia testamenttilahjoittamisen kohteita.

Vantaalainen Sirpa Lamberg on testamentannut osan omaisuudestaan ympäristöjärjestö WWF:lle uhanalaisten eläinten suojeluun.

“Olen toiminut WWF:n yleiskummina vuodesta 2016 lähtien. Kun vuonna 2017 testamentin laatiminen tuli minulle ajankohtaiseksi, oli itsestään selvyys, että osan omaisuudestani testamenttaan WWF Suomen hyväksi”, Lamberg kertoo.

”Lähellä sydäntäni ovat niin eläimet kuin koko luonto. Mielestäni meidän kaikkien tulee kantaa omalta osaltamme vastuuta siitä, että luonto säilyy monimuotoisena myös tuleville sukupolville.”

Lambergin mukaan hänen testamenttinsa on herättänyt muissa ihmisissä myönteisiä reaktioita.

”Olen saanut aiheesta vain positiivista palautetta. Suosittelenkin, että ihmiset laatisivat testamentin omien arvojensa mukaiseen toimintaan.”

Lahjoitukset luonnolle tulevat tarpeeseen

”Olen iloinen siitä, että niinkin moni on kiinnostunut nimenomaan luonnonsuojeluun lahjoittamisesta. Luonnolle lahjoittaminen on arvokasta, ja lahjoitukset tulevat todella tarpeeseen”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

”Käynnissä on monia huolestuttavia kehityskulkuja – maailmanlaajuisesti voi puhua jopa luonnon hätätilasta. Luonnon hyvinvoinnin varmistaminen on myös ihmisten suojelemista.”

WWF on saanut testamenttilahjoituksia esimerkiksi rahan ja asuntojen muodossa. Jotkut ohjaavat lahjoituksensa yleisesti luonnonsuojelutyöhön, toiset itselleen erityisen tärkeään kohteeseen, esimerkiksi Itämeren tai lumileopardin suojeluun tai ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön.

Yleishyödylliseen toimintaan testamentatusta omaisuudesta ei makseta lahja- eikä perintöveroa. WWF:lle lahjoitettu perintö käytetään siis kokonaisuudessaan luonnon hyväksi.

”WWF on ollut kansainvälisesti olemassa jo kohta 60 vuotta ja Suomessakin vajaat 50 vuotta. Työmme on pitkäjänteistä ja vakaata, ja perinnön jättävä henkilö voi luottaa siihen, että hänen testamentissa ilmaisemansa tahto toteutuu kauttamme. Testamenttilahjoituksella ei ole alarajaa, jokainen lahjoitus on arvokas”, painottaa pääsihteeri Rohweder.

Testamentilla jokainen täysi-ikäinen voi päättää perintönsä jakamisesta. Jos serkkuja lähempiä sukulaisia ei ole eikä testamenttia ole laadittu, siirtyy jälkeenjäävä omaisuus valtiolle.

Lue lisää Hyvä testamentti -kampanjan teettämästä tutkimuksesta. 

Lisätietoja:
WWF:n testamenttiasiat: pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi: 040 840 7461 tai [email protected]

Hyvä testamentti -kampanjan tutkimus: pääsihteeri Pia Tornikoski, Vastuullinen Lahjoittaminen ry, puh. 040 596 3763 tai [email protected]