Rautavaaran Jysmänpurolla talkoiltiin uhanalaisen taimenen hyväksi

WWF, K-ryhmä ja joukko vapaaehtoisia talkoilivat perjantaina Rautavaaran Jysmänpurolla uhanalaisen taimenen hyväksi.

Tämän kesän K-Kalapolut-kausi sai arvoisensa päätöksen perjantaina Rautavaaran Jysmänpurolla. Päivän aikana puroa kunnostettiin käsityönä taimenille ja muille virtavesilajeille sopivaksi esimerkiksi lisäämällä veteen kivi- ja puuainesta, joista muodostuu taimenten kaipaamia lisääntymis- ja poikasalueita.

Nilsiän reitin suojeluyhdistys on aloittanut kunnostustyöt alueella jo muutama vuosi sitten, ja talkoot olivat kaivattu piristysruiske yhdistyksen tekemään työhön.

”Nämä talkoot olivat loistava yhteistyökohde, ja oli hienoa saada lisää arvokkaita käsipareja virtavesiluonnon suojelutyöhön. Nilsiän reitin vesiensuojelu on monille lajeille elintärkeää. Vaelluskalojen luontaisen lisääntymiskierron palauttaminen nähdään täällä yhtenä kalatiestrategian kärkikohteenakin”, kertoi talkoita ohjannut WWF:n virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen.

Rautavaaran kunta on tukenut Nilsiän reitin suojeluyhdistyksen vapaaehtoistoimintaa esimerkiksi tarjoamalla heille maksutta kokoustilat ja -tarjoilut. Kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen lähetti terveisensä Jysmänpuron talkoolaisille, vaikka ei tällä kertaa päässyt itse paikalle:

”K-Kalapolut-talkoot ja paikallisen suojeluyhdistyksen toiminta ovat todella arvokasta työtä luonnon monimuotoisuuden ja uhanalaisten vaelluskalojen tulevaisuuden turvaamiseksi. Rautavaaran kunta tukee työtä erittäin mielellään”, hän kiitteli.

Talkoot toiveissa jo pitkään

Yksi lapion varressa huhkineista oli paikallinen K-kauppias Juuso Savolainen, joka kertoi olevansa innokas perhokalastaja. Hän kuuli K-Kalapolut-yhteistyöstä ensimmäisen kerran jo kaksi vuotta sitten, ja ilmoitti heti Keskolle olevansa kiinnostunut järjestämään virtavesikunnostustalkoot lähiseudullaan. Nyt toive vihdoin toteutui.

”Kalastusintoni syttyi lukioikäisenä, ja nykyisin etenkin perhokalastus on lähellä sydäntäni. Mahtavaa olla mukana parantamassa kalojen elinympäristöä ja sitä kautta turvaamassa myös tulevaisuuden kalastusmahdollisuuksia”, hän kommentoi työn ohessa.

Jysmänpuron K-Kalapolut-talkoot olivat samalla tämän vuoden viimeiset, ja seuraavan kerran taimenten elinympäristöjä kunnostetaan jälleen kesällä 2020.

”Nämä talkoot päättivät hienon K-Kalapolut-kauden!” iloitsi K-Kalapolut-kohdekoordinaattori Inka Karjalainen.

Jysmänpuron talkoiden järjestäjinä olivat WWF, K-ryhmä, Nilsiän reitin suojeluyhdistys, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri, Metsähallitus ja Lievisenmäen osakaskunta.

Talkoot olivat osa K-ryhmän ja WWF:n monivuotista K-Kalapolut-yhteistyötä, jossa kartoitetaan ja avataan eri puolilta Suomea löytyviä kalojen vaellusesteitä ja kunnostetaan uhanalaisten virtavesilajien elinympäristöjä yhdessä maanomistajien, paikallisten K-kauppiaiden ja vapaaehtoisten kanssa. Tavoitteena on samalla lisätä tietoisuutta ja keskustelua Suomen uhanalaisista vaelluskalakannoista.

Lisätiedot:

WWF Suomen virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen[email protected]  , puh. 040 5050 620
K-Kalapolut-kohdekoordinaattori Inka Karjalainen[email protected] , puh. 050 3208 473 Nilsiän reitin suojeluyhdistys, Raimo Timonen[email protected]

K-Kalapolut
Talkoot ovat osa K-ryhmän ja WWF:n K-Kalapolut-yhteistyötä, jossa kartoitetaan ja avataan eri puolilta Suomea löytyviä kutuesteitä yhdessä maanomistajien, paikallisten K-kauppiaiden ja vapaaehtoisten kanssa. Tavoitteena on samalla lisätä tietoisuutta ja keskustelua Suomen uhanalaisista vaelluskalakannoista. Yhteistyön tunnistaa “Kuteminen kuuluu kaikille” -sloganista. Seuraa työn tuloksia ja katso animaatio Suomen vaelluskaloista sekä kutuesteistä ja niiden purkamisen vaikutuksista sivustolta 
https://kesko.fi/kalapolut  #kuteminenkuuluukaikille #kalapolut

WWF:n virtavesityö
Virtavesien eli jokien, purojen ja norojen, patoamisen ja perkaamisen seurauksena kaikki vaelluskalalajimme ovat tätä nykyä uhanalaisia: jopa 90 prosenttia Suomen lohikannoista on menetetty viimeisen 50 vuoden aikana ja 60 meritaimenjoesta on jäljellä enää 11. Virtavesien kunnostaminen ja vaellusesteiden poistaminen on konkreettista työtä, joka auttaa vaelluskaloja pääsemään jälleen kutupaikoilleen. Lisäksi WWF pyrkii vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon. Lue lisää WWF:n virtavesityöstä 
www.wwf.fi/virtavedet