Siuntioon valmistuu Itämeren rehevöitymistä torjuva pienkosteikko

WWF rakentaa yhdessä maanomistajan kanssa Siuntiossa kosteikkoa, joka käsittelee peltovaltaisen valuma-alueen vesiä jopa 70 hehtaarin alueelta.

Siuntioon valmistuu parhaillaan yksi ensimmäisiä Itämeren rehevöitymistä torjuvan Vesiensuojelu 4K-hankkeen kosteikoita. Kaksiosainen 0,2 hehtaarin kokoinen kosteikko käsittelee pienen sivu-uoman valumavedet ennen niiden päätymistä Siuntionjokeen ja siitä edelleen Itämereen. Noin 70 hehtaarin valuma-alueesta noin puolet on peltoa. Samalla uomaa mutkistetaan luonnonmukaisemmaksi.

”Tämä kyseinen kosteikko on hyvä esimerkki siitä, miten vesiensuojelua voidaan lisätä pienikokoisillakin kosteikoilla ja sivu-uoma kerrallaan. Vastaavanlaisten kohteiden rakentaminen ympäri Siuntionjoen valuma-aluetta voisi vähentää Itämeren kuormituksen määrää huomattavasti. Lisäksi kosteikot parantavat vesienhallintaa pidättämällä vettä runsaiden sateiden aikana ja toisaalta säilömällä sitä kuivina kausina”, WWF:n suojeluasiantuntija Jenny Jyrkänkallio-Mikkola kertoo.

Kosteikko rakennetaan yksityiselle maalle, jonka omistajapariskunta on oma-aloitteisesti halunnut toteuttaa kosteikon.

“Pieni kosteikko sopii maisemakuvaan ja tekee siitä monimuotoisemman. Nyt on mielenkiintoista seurata, kirkastuuko pelto-ojan vesi kosteikon ansiosta”, maanomistajat Anna ja Tom Lemström totesivat.

Kosteikot pidättävät ravinteita tehokkaasti

Tutkimusten mukaan kosteikot voivat pidättää jopa puolet niiden kautta kulkeutuvista ravinne- ja maa-ainesmääristä. Siuntionjoen kuormituksen vähentymisestä hyötyy Itämeren lisäksi myös Siuntionjokeen kutemaan nouseva meritaimen. Vesiensuojeluvaikutusten lisäksi kosteikot tasaavat virtausta runsaiden sateiden aikana ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta.

Vesiensuojelu 4K-hankkeessa (kuormitus kuriin konkreettisin keinoin) WWF työskentelee yhdessä maanomistajien kanssa Länsi-Uudellamaalla Inkoon-, Ingarskilan ja Siuntionjoen valuma-alueilla, jotta Itämeren kuormitusta saadaan vähennettyä ja sisävesien tilaa kohennettua.

Lue lisää 4K-hankkeesta 

Lisätiedot:

Suojeluasiantuntija Jenny Jyrkänkallio-Mikkola, WWF, 040 500 6968, [email protected]