WWF:n raportti: EU-mailla paljon parannettavaa meriluonnon suojelussa

Tänään 10.9. julkaistu raportti paljastaa vakavia puutteita meriluonnon monimuotoisuuden suojelun toteutumisessa koko EU:n alueella. Monimuotoinen meriluonto on elintärkeä niin ravinnon, työpaikkojen, energiansaannin kuin hengitysilmamme turvaamiseksi.

Huom. Alkuperäinen tiedotteemme sisälsi virheellistä tietoa mereisten kansallispuistojen hoidon ja käytön suunnitelmien toteutumisesta Suomessa. Alla 12.9. korjattu tiedote.

WWF:n ja Sky Ocean Rescuen raportista selviää, että vaikka 12,4 prosenttia EU:n merialueista on virallisesti suojeltu, vain 1,8 prosentille kaikista merialueista on tehty hoidon ja käytön suunnitelma. Havainto on hälyttävä tilanteessa, jossa YK:n luonnon monimuotoisuussopimuksen sekä kestävän kehityksen tavoitteiden takarajan umpeutumiseen on alle vuosi. Sopimusten mukaan vähintään kymmenen prosenttia maailman meristä tulee olla tehokkaan suojelun alaisena vuoteen 2020 mennessä.

Tänään 10.9. julkaistun raportin mukaan yhdellätoista EU-maalla ei ole minkäänlaista hoidon ja käytön suunnitelmaa suojelemilleen merialueille, ja kahdeksalla maalla on suunnitelmat alle kymmenelle prosentille suojelualueistaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että alueet ja niiden luonto on suojeltu vain paperilla.

”Merten suojelualueiden tavoitteena on suojella kullekin alueelle tunnusomaisia lajeja ja luontotyyppejä ihmistoiminnan vaikutuksilta. Suojelualueen perustaminen ei kuitenkaan vielä turvaa mitään, jos samalla ei tehdä kattavia suunnitelmia siitä, mitä ja miten on tarkoitus suojella”, sanoo WWF Suomen meriasiantuntija Anna Soirinsuo.

Suomen viidessä mereisessä kansallispuistossa tilanne on parempi. Yhtä lukuun ottamatta niillä kaikilla on hoidon ja käytön suunnitelma. Saaristomeren kansallispuistolle, jolta suunnitelma vielä puuttuu, se on parhaillaan tekeillä.

”Kuitenkin esimerkiksi Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon ei kuulu lainkaan merialueita, vain alueeseen kuuluvat maa-alueet on suojeltu. Myös Natura-alueille saa poikkeuslupia moniin toimintoihin liian kevyesti. Lisäksi Porkkalanniemen ympäristö tulee vihdoin suojella perustamalla alueelle kansallispuisto, johon sisältyvät myös ympäröivät merialueet”, Soirinsuo sanoo.

Raportissa todetaan myös, ettei tämänhetkisenä tavoitteena oleva kymmenen prosentin suojelutaso riitä turvaamaan meriluonnon sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. WWF vaatii kansainvälisen luonnonsuojelujärjestö IUCN:n suositusten mukaisesti, että vähintään 30% maailman meristä on suojeltu vuoteen 2030 mennessä. Kattavien hoidon ja käytön suunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen nykyisillä suojelualueilla olisi ensimmäinen askel tämän tavoitteen saavuttamisessa.

”Tämän lisäksi on tärkeää, että kaikki merialueella tapahtuva ihmistoiminta suunnitellaan ekosysteemilähtöisesti. Esimerkiksi laivaväylien suunnittelun, satamien laajentamisen tai tuulipuistojen rakentamisen yhteydessä tulee aina kiinnittää huomiota siihen, että meriluonto pysyy elinvoimaisena”, Soirinsuo sanoo.

Lisätiedot

Meriasiantuntija
Anna Soirinsuo