Kansanedustaja Eva Biaudet WWF:n hallintoneuvoston puheenjohtajaksi

WWF Suomen hallintoneuvoston uudeksi puheenjohtajaksi on valittu kansanedustaja Eva Biaudet ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Helsingin yliopiston kansleri Kaarle Hämeri. WWF:n hallintoneuvostossa on edustettuina osaajia niin politiikan, hallinnon, tieteen, median kuin yritysmaailmankin aloilta. Uusi hallintoneuvosto kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa.

WWF:n hallintoneuvoston uudeksi puheenjohtajaksi valittu kansanedustaja Eva Biaudet on toiminut useita vuosia kansanedustajana ja ministerinä. Lisäksi hän on työskennellyt yhdenvertaisuus- ja vähemmistövaltuutettuna.

”WWF:n tavoite on rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. Eva Biaudet’lla on vahva tuntemus ihmisoikeuksista ja sosiaalisesta tasa-arvosta, joten hän voi auttaa meitä yhdistämään luonnon ja ihmisten edut entistä paremmin”, sanoo WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder.

”On välttämätöntä ymmärtää, miten ympäristökriisien ratkaisut linkittyvät kaikkiin kestävän kehityksen haasteisiin. Ihmisoikeudet, demokratia ja ihmisten osallisuuden vahvistaminen ovat keskeisiä myös ilmastonmuutoksen torjumisessa ja työssä luonnon köyhtymistä vastaan”, Eva Biaudet sanoo.

Kaarle Hämeri on fyysikko ja aerosolifysiikan professori, joka on toiminut Helsingin yliopiston kanslerina lokakuusta 2017 alkaen. Hän on toiminut myös useissa kansainvälisissä aerosolifysiikan tieteenalan järjestö- ja opetustehtävissä.

”Viime vuosina tutkimustiedon merkitystä päätöksenteossa on usein vähätelty ja tieteellinen tieto asetettu kyseenlaiseksi kevyin perustein. WWF toimii täysin toisin – me arvostamme tutkittua tietoa ja perustamme siihen toimintamme. Olemmekin äärimmäisen iloisia, että saimme kansleri Kaarle Hämerin mukaan hallintoneuvostoomme tuomaan vahvan lisän tiedemaailman edustutukseen”, sanoo pääsihteeri Liisa Rohweder.

”Tutkijana ja opettajana olen oppinut ymmärtämään tiedon ja osaamisen valtavan merkityksen, kun ympäristömme suojeluun liittyvät haasteet vain kasvavat ja ovat globaaleja. Helsingin yliopiston kanslerina minulla on monipuoliset yhteydet monien alojen osaajiin ja toivon voivani vahvistaa WWF:n toimintaa tuomalla yliopistojen osaamista entistä laajemmin ympäristönsuojelutyöhön”, sanoo kansleri Kaarle Hämeri.

WWF Suomen hallintoneuvosto kokoontuu kaksi kertaa tilikauden aikana. Kevätkokouksessaan se vahvistaa seuraavan tilikauden toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä nimittää hallinoneuvoston ja hallituksen jäsenet. Syyskokouksessaan hallintoneuvosto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta. WWF:n hallintoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtaja sekä 27 jäsentä. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta kerrallaan.

Kaikki WWF:n hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet. 

Lisätietoja:

pääsihteeri Liisa Rohweder, 040 840 7461, [email protected]