KUTSU LEHDISTÖKOULUTUKSEEN: Muoviroska uhkaa maailman meriä – mistä ongelma johtuu ja miten se ratkaistaan?

Maailman merissä on yli 150 miljoonaa tonnia muoviroskaa. Määrän arvioidaan tuplaantuvan, jos asiaan ei pian puututa. Siksi WWF kutsuu toimittajia kuulemaan ajankohtaista asiaa merten muoviroskasta ja ongelman ratkaisuista.

Tilaisuudessa kerrotaan muoviroskaan liittyvistä EU:n lainsäädäntöhankkeista kuten mikromuovien käytön rajoitusehdotuksesta sekä heinäkuussa 2021 voimaan astuvasta kertakäyttömuovidirektiivistä. Samalla julkaistaan WWF:n Avaimet muoviongelman ratkaisuun -raportti, jossa tarjotaan sekä kansallisen että kansainvälisen tason ratkaisuja ongelmaan. Tilaisuudessa on aikaa myös kysymyksille ja keskustelulle.

WWF kerää kansalaisten avulla muoviroskaa ja tietoa Itämeren mikromuoveista

Myös Itämerellä kamppaillaan muoviroskan kanssa: arviolta 70 % Itämeren roskasta on muovia. Tähän määrään ei ole laskettu alle 0,5 cm suuruista mikromuovia, jota esiintyy sellaisenaan esimerkiksi kosmetiikassa ja tekstiileissä ja jota syntyy isompien muovituotteiden hajotessa.

Kehittyneen jätehuollon maissa kuten Suomessa jopa puolet merten muoviroskasta on mikromuovia. WWF:n raportin mukaan ihmisen elimistöön kertyy mikromuoveja pankkikortillinen viikossa, mutta mikromuovin määristä ja vaikutuksista Itämerellä on toistaiseksi vähän tietoa. WWF hankkii toukokuussa rantasiivousten avulla näytteitä Itämeren mikromuoveista yhteistyössä Pidä Saaristo siistinä ry:n kanssa, jotka SYKE analysoi. Näytteiden avulla saadaan uutta ja tärkeää tietoa mikromuovien määrästä ja laadusta Suomen rannikolla.

Tervetuloa Oodin Maijansaliin perjantaina 6.3. klo 1215! Tilaisuudesta saat tuhdin tietopaketin merten muoviroskaantumisesta ja ratkaisuista maailmanlaajuiseen ongelmaan. Tilaisuudessa on kahvi- ja välipalatarjoilu.

Ilmoittautumiset tiistaihin 3.3. klo 12:00 mennessä WWF:n viestintäasiantuntija Miina Poikolaiselle osoitteeseen [email protected]

Puhujat ja aikataulu:

12:00 Alkukahvit
12:30 Anna Soirinsuo/WWF kertoo merten muoviroskasta ja WWF:n visiosta ongelman ratkaisemiseksi WWF:n No Plastics in Nature -strategian mukaisesti
13:00 Maiju Lehtiniemi/SYKE kertoo muovien tutkimuksesta ja seurannasta Itämeressä
13:30 Pertti Elo/Euroopan kemikaalivirasto ECHA:sta esittelee ECHAN EU-komissiolle jättämän ehdotuksen tuotteisiin lisättävien mikromuovien käytön rajoittamisesta
14:00 Sari Kauppi/SYKE Kaupin esityksessä käsitellään muoveja kiertotaloudessa, muovin kierrätyksen eri ratkaisumalleja sekä Suomen kiertotalousstrategiaa
14:30−15:00 Vapaata keskustelua ja kysymyksiä

Ilmoittautumiset:

Markkinointiviestinnän asiantuntija (opintovapaalla)
Miina Poikolainen