Saimaannorpille kolattiin surkeissa oloissa noin 150 apukinosta – WWF julisti pesärauhan alkaneeksi

Ympäristöjärjestö WWF julisti tänään saimaannorpan pesärauhan alkaneeksi. Julistuksella WWF vetoaa Saimaalla liikkuviin, jotta he välttäisivät pesivien norppien ja etenkin kuuttien häiritsemistä. Norpan pesärauhan kunnioittaminen on tänä vuonna erityisen tärkeää, sillä leuto talvi uhkaa kuuttien selviytymistä.

Saimaannorppa synnyttää poikasensa helmi–maaliskuussa. Norpat ovat pesimäaikaan todella herkkiä häiriölle.

”Ihmisen aiheuttama häiriö voi ajaa emon ja kuutin veteen, jolloin pieni poikanen kylmettyy herkästi. Siksi pesärauhan julistus on tärkeä osa saimaannorpan suojelua”, kertoo WWF:n aluevastaava Ismo Marttinen.

Kun lunta on riittävästi, norppa synnyttää poikasensa rantakinokseen kaivamaansa pesään. Pesä suojaa poikasta pedoilta ja hyiseltä viimalta. Tänä vuonna talvi on kuitenkin ollut historiallisen leuto, eikä Saimaalle kinostunut riittävästi lunta norpan pesätarpeiksi.

Huono lumi- ja jäätilanne vaikeutti myös niin sanottujen apukinosten tekemistä. Saimaannorpan suojaksi kolattiin Metsähallituksen johdolla tänä vuonna noin 150 kinosta. Kinosten kolaamiseen osallistuivat aiempien vuosien tapaan Metsähallituksen lisäksi WWF, Itä-Suomen yliopisto ja suuri määrä vapaaehtoisia. Lisäksi Saimaalle vietiin noin 20 keinopesää.

”Historiallisen leudon talven takia apukinoksia saatiin tehtyä aiempia vuosia vähemmän. Ne jäivät monin paikoin myös suunniteltua pienemmiksi. Nyt voimme vain toivoa, että mahdollisimman moni kuutti syntyy kinoksen suojaan”, Metsähallituksen suojelubiologi Jouni Koskela sanoo.

Saimaannorpan pesärauhan kunnioittaminen on tänä vuonna poikkeuksellisen tärkeää, sillä myös avojäälle syntynyt kuutti voi selviytyä, jos emo saa hoivata sitä rauhassa. Jäällä havaittua kuuttia ei saa lähestyä, mutta havainnosta voi kertoa Metsähallitukselle.

”Saimaalla liikkujien tulee nyt välttää häiriön aiheuttamista emoille ja kuuteille, jotka yrittävät selviytyä poikkeuksellisten haasteiden edessä”, WWF:n Ismo Marttinen sanoo.

Saimaannorppakanta on kasvanut hitaasti viime vuosikymmeninä. Norppia arvioidaan olevan tällä hetkellä 410 yksilöä. Saimaannorppa on kuitenkin edelleen erittäin uhanalainen ja tarvitsee ihmisen apua vielä pitkään. Norppia uhkaavat muun muassa ihmisen aiheuttama häiriö, ilmastonmuutos ja kuoleminen kalaverkkoihin.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Viestinnän asiantuntija Joonas Fritze, 040 840 8500, [email protected]

Saimaannorpan pesärauhan julistus

Saimaannorppa kaipaa rauhaa

Joulukuussa jäähän hengitysaukko.

Tammikuussa kinokseen lumipesä.

Helmikuussa Nestorinpäivänä

pesään poikanen.

Tuuli ja tuisku, kylmä ja pedot

eivät pääse lumipesän suojiin.

Ainoa uhka on ajattelemattomuus.

Se voi tehdä sukupuutosta totta.

Norppajäillä jättäkäämme

rantakinokset rauhaan,

kuuteille kodiksi, emoille imetyspesiksi.

Norppa säikkyy ääntämme,

ei tiedä vapaa-ajan kiireistämme.

Jo sen ymmärrämme,

rauha norpillemme.

Suojassa lumipesissään

jatkakoot norpat arvoistaan elämää.

Näillä sanoilla julistan Saimaan rannalla

saimaannorppien pesimärauhan

alkaneeksi tänä jääkautena.

Eläkää ja lisääntykää rauhassa.