WWF kämpar mot övergödning av Östersjön med en tävling – utdelar priset på 10 000 euro och titeln av Östersjöns miljönvänligaste jordbrukare

WWF är igen på jakt efter Finlands Östersjövänligaste gård som en del av en internationell tävling bland lantbrukare. Syftet med tävlingen är att göra odlingsmetoder som minskar Östersjöns belastning av näringsämnen vanligare och ge en utmärkelse till banbrytare inom jordbruket. Övergödningen utgör det största hotet för Östersjön och syns som ökad blomning av de blågröna algerna.

I tävlingen för lantbrukare som ordnas för nionde gången deltar alla Östersjöns nio kustländer samt Ukraina och Vitryssland.

I det första skedet av tävlingen som nu inleds väljs i respektive land en nationell vinnare som får ett pris på 1 000 euro. Bland de nationella vinnarna utses på hösten den miljövänligaste lantbrukaren i hela Östersjöområdet som får ett pris på 10 000 euro. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK) är medlem i juryn i den nationella tävlingen.

Uppmärksamhet på vattenkontroll

Syftet med miljöpriset är att ge ett erkännande till de jordbruksproducenter som är föregångare vad gäller användningen av metoder som minskar övergödningen av vattendrag. Samtidigt ökar informationen om miljövänlig odling, och praxis som konstaterats vara bra sprids runt i hela Östersjöområdet.

Den senaste regniga och milda vintern är ett bra exempel på de utmaningar som kli­matfö­rändrin­gen innebär för dämpandet av nä­rings­be­last­nin­gen.

Jenny Jyrkänkallio-Mikkola

Den senaste regniga och milda vintern är ett bra exempel på de utmaningar som kli­matfö­rändrin­gen innebär för dämpandet av nä­rings­be­last­nin­gen.

Jenny Jyrkänkallio-Mikkola

”Vattenkontroll betonas i allt högre grad för skyddandet av Östersjön. Översvämmade åkrar och flodbäddar som är känsliga för erosion orsakar en hög näringsbelastning som transporteras längs floderna till Östersjön. Den senaste regniga och milda vintern är ett bra exempel på de utmaningar som klimatförändringen innebär för dämpandet av näringsbelastningen”, säger WWF:s naturskyddsexpert Jenny Jyrkänkallio-Mikkola.

Jordbruksvattenskydd börjar från åkrarnas goda skick, så att växterna kan utnyttja de näringsämnen som ges dem bäst.

”Att ta hand om markens vattenhantering och struktur, balanserad växtnäring och hålla marken täckt med vegetation under större delen av året kommer att minska risken för vattenföroreningar avsevärt”, säger MTK: s miljöchef Liisa Pietola.

Kämpa mot övergödning med blåstång

I fjol vann Hammarudda gård på Åland deltävlingen i Finland. Jordbrukarparet Tage och Ulla Eriksson fick upp ögonen för skyddet av Östersjön redan på 1990-talet eftersom deras boskapsdjur betar fritt vid havet och ibland dricker havsvatten.

”När vi för år efter år har fått se fler blågröna alger, vill vi göra vårt allt för att minska dem”, säger Tage Eriksson åt WWF efter segern.

I dag rinner nästan allt gårdens avrinningsvatten genom sedimentbevarande sedimenteringsbassänger och mångfunktionella våtmarker.

Juryn imponerades också av det vinnande parets innovativa åtgärder eftersom gården förutom vattenskyddet har upptäckt användningen av blåstång som jordförbättringsmedel och näringskälla i åkrarna.

Tävlingskriterier, ansökningsblanketten och mer information finns på adressen  https://wwf.fi/sv/ostersjobonde/. Ansökningarnas sista inlämningsdag är 12.4. De nationella vinnarna offentliggörs i början av juni, och hela tävlingens vinnare väljs på hösten.

Ytterligare information

Sisävesivastaava
Jenny Jyrkänkallio-Mikkola