Valtion omistajaohjaus ottaa merkittävän askeleen kohti ilmastokestävyyttä – valtionyhtiöiden on nyt asetettava selkeät ilmastotavoitteet

Valtion omistajaohjauksen periaatepäätös edellyttää valtionyhtiöitä huomioimaan Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen. Jotta päätös vie Suomea oikeaan suuntaan ilmastonmuutoksen torjunnassa, valtion on oltava aktiivinen omistaja ja varmistettava tavoitteiden toteutuminen.

Jatkossa valtionyhtiöiden on huomioitava tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035 sekä Pariisin ilmastosopimuksen tavoite ilmastonmuutoksen hillitsemisestä 1,5 asteeseen. Lisäksi yhtiöiden on tunnistettava toimintansa ilmastovaikutukset, vaikutukset ympäristölle ja luonnon monimuotoisuudelle sekä asettava niille verrokkiyhtiöihin nähden kunnianhimoiset mitattavat tavoitteet.

”Päätös on merkittävä, sillä valtionyhtiöiden päästöt ovat valtavat. Pelkästään Finnairin, Fortumin ja Nesteen suorat hiilidioksidipäästöt nousevat yhteensä noin 25 miljoonaan tonniin. Fortumin tytäryhtiö Uniperin päästöt taas ovat jo yksistään 60 miljoonaa tonnia. Suomen kokonaispäästöt ovat 56 miljoonaa tonnia, eli puhutaan todella suurista päästöistä”, sanoo WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen.

Periaatepäätös on tärkeä linjaus, joka edistää valtionyhtiöiden ilmastovastuullisuutta. Valtionyhtiöiden on nyt asetettava tavoitteet, jotka ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Valtio ei voi kuitenkaan jättäytyä syrjään tavoitteiden toteutumisen valvomisessa.

”Valtion on oltava periaatepäätöksen mukaisesti aktiivinen omistaja ja varmistettava, että tavoitteet asetetaan ja niiden toteutumista seurataan”, Ojanen sanoo.

Omistajaohjauksen periaatteiden päivittäminen luo pohjaa hallituspuolueiden eduskuntavaalien alla antamille vaalilupauksille. Ennen vaaleja nykyiset hallituspuolueet ilmoittivat järjestöjen kyselyssä haluavansa luoda ilmastokestävää omistajaohjauspolitiikkaa, joka on linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa. Todellinen kestävyys mitataan siinä, miten periaatepäätös käytännössä toteutuu.

”Aikaisempi omistajaohjauspolitiikka mainitsi vain yleisellä tasolla kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun. Tämä päätös auttaa viemään omistajaohjausta kohti ilmastokestävyyttä, mutta matkaa on vielä”, Ojanen toteaa.

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035, ja tavoitteen toteutumiseksi ilmastotoimia tarvitaan jokaisella yhteiskunnan alalla. Päätöksellä Suomen valtio tulee mukaan myös vastuullisen sijoittamisen trendiin. Sijoittajat vaativat yhä useammin sijoituskohteiltaan selkeää sitoutumista Pariisin ilmastosopimukseen.

”Nyt yrityksillä onkin ainutlaatuinen tilaisuus nousta edelläkävijöiksi omilla aloillaan ja määritellä rohkeasti itselleen tieteen mukaisia päästövähennyspolkuja.”

Lisätietoja

Oikeudellinen neuvonantaja
Raija-Leena Ojanen

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.