Järjestöjen kirje uudelle toimitusjohtaja Markus Rauramolle: Fortumin ja Uniperin suljettava hiilivoimalat ja sitouduttava Pariisin ilmastosopimukseen

Fortumin uusi toimitusjohtaja Markus Rauramo aloittaa työnsä tänään. Greenpeace, WWF Suomi, Amnesty International Suomen osasto, Finnwatch, Hiilivapaa Suomi sekä eurooppalaiset järjestöt ovat lähestyneet uutta toimitusjohtajaa kirjeitse. Järjestöt vaativat, että Fortum ja tytäryhtiö Uniper luopuvat hiilivoimasta viipymättä, sulkevat viimeisenkin voimalaitoksen vuoteen 2030 mennessä ja sopeuttavat liiketoimintansa Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseksi.

“Uudella toimitusjohtaja Markus Rauramolla on nyt mahdollisuus ohjata Fortum oikeaan suuntaan ja lopettaa hiilenpoltto ilmastokriisin vaatimassa aikataulussa. Suomen valtionyhtiö on juuri avannut uuden hiilivoimalan Saksaan ja on mukana uhkailemassa Alankomaita välimiesoikeudella maan hiilikiellon vuoksi: uuden toimitusjohtajan tulee laittaa piste näille älyttömyyksille”, sanoo Greenpeacen Suomen maajohtaja Hanna Paulomäki.

Järjestöt toimittivat tervehdyksensä Markus Rauramolle tänään. Järjestöt vaativat kirjeessään, että Fortum sulkee kaikki hiilivoimalansa vuoteen 2030 mennessä ja lopettaa Pariisin ilmastosopimuksen vastaisten toimien tukemisen, kuten Alankomaiden uhkailun välimiesoikeusmenettelyllä. Fortumin tulee myös lopettaa kaasun polton tarpeeton pitkittäminen.

“Toivomme että uudella toimitusjohtajalla on rohkeutta irrottautua vanhasta. Sovittamalla strategiansa Pariisin sopimukseen Fortum voi luoda maailmanluokan ennakkotapauksen aikataulutetusta hiilivoiman alasajosta”, sanoo WWF Suomen oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen.

Järjestöt huomauttavat kirjeessään, että Fortumista on Uniperin ostamisen vuoksi tullut keskeinen Euroopan energiatulevaisuuden määrittäjä. Suomalaisen valtio-omisteisen yhtiön on pystyttävä näyttämään, miten Pariisin sopimuksen mukaisista liiketoimintamalleista tehdään totta.

”Fortumin ja Uniperin on luovuttava fossiilisesta energiantuotannosta mahdollisimman nopeasti paitsi Euroopassa myös Venäjällä, missä suurin osa yhtiöiden päästöistä syntyy. Hiilivoimalat tulee sulkea eikä niitä saa myydä eteenpäin, sillä ainoastaan sulkeminen johtaa todellisiin päästövähennyksiin”, sanoo Vera Kauppinen, Hiilivapaa Suomi -kampanjan koordinaattori.

Voit lukea järjestöjen kirjeen täällä.

Mukana olevat järjestöt:

Greenpeace
WWF Suomi
Amnesty International Suomen osasto
Finnwatch
Hiilivapaa Suomi
Europe Beyond Coal
BUND
Deutsche Umwelthilfe
urgewald

Lisätietoja

Oikeudellinen neuvonantaja
Raija-Leena Ojanen