K-Kalapolut-yhteistyö jatkuu Jyväskylässä Keljonpurolla, kun uhanalaisille taimenille kunnostetaan kutualueita

K-ryhmä ja WWF kunnostavat yhteisvoimin torstaina 20.8. Jyväskylän Keljonpuroa. Kunnostukset parantavat taimenten lisääntymis- ja poikasalueita.

K-Kalapolut-kunnostuksissa K-ryhmä ja WWF kiveävät Keljonpuron uomaa ja tuovat paikalle lisää kutusoraa, jotta taimenilla olisi sopivia paikkoja laskea mätimunansa ja poikasilla alueita kehittyä. Yli kolmen kilometrin mittainen osin luonnontilainen Keljonpuro saa alkunsa Kaijanlammesta ja laskee Päijänteeseen. Kunnostettuna purosta voi kehkeytyä hyvä kutujoki taimenille.

”Keljonpurossa on aiemmin ollut vahvempi luontaisesti lisääntyvä taimenkanta. Kantaa pyritään saamaan näillä kunnostustoimilla elinvoimaisemmaksi, jotta taimenet voisivat lähteä Keljonpurosta järvivaellukselle”, WWF:n suojeluasiantuntija Olli Sivonen sanoo.

Järvivaellus parantaa taimenten lisääntymismahdollisuuksia. Järvivaelluksella taimenilla on enemmän ravintoa tarjolla, ja isoiksi kasvaneet kalat tuottavat paremmin jälkeläisiä.

Puron alemmista osista yritetään tehdä kulkukelpoisia vaelluskaloille. Kulkuesteenä oleva tierumpu tullaan korvaamaan sillalla yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa, mikä on tarkoitus toteuttaa lähitulevaisuudessa. Lisäksi rummun alapuolisella osuudella parannetaan vaelluskalojen kulkumahdollisuuksia jyrkässä koskessa.

Paikalliset K-kauppiaat osallistuvat Keljonpuron kunnostustöihin.

”Luonto ja eläimet ovat tärkeitä ilon tuojia elämässäni, joten mielelläni lähdin tähän talkooporukkaan mukaan. Suomen kalakannat tarvitsevat apua ja K-Kalapolut on tehnyt tässä upeaa työtä’’, kertoo kunnostuksiin mukaan lähtevä K-Market Kotiväylän kauppias Kati Vanninen.

Vaikka taimenten lisääntymisalueet ja kulkumahdollisuudet purossa paranevat, riittää töitä tehtäväksi myös tulevaisuudessa. Puron keskivaiheilla sijaitsee Myllylampi, jonne kalat eivät pääse nousemaan. Esteitä on tarkoitus purkaa vaelluskalojen tieltä.

Nyt järjestettävien K-Kalapolut-kunnostusten lisäksi Keski-Suomen kalatalouskeskus kunnostaa puroa laajemmalla alueella. Jo tehtyjen ja suunniteltujen kunnostusten toivotaan vahvistavan vaeltavien taimenten tilaa Pohjois-Päijänteellä.

K-Kalapolut-yhteistyön aikana avataan nousuesteitä ja tehdään kutupaikkoja uhanalaisille vaelluskaloille yhdessä maa- ja vesialueiden omistajien, paikallisten toimijoiden, K-kauppiaiden ja vapaaehtoisten kanssa. Tavoitteena on samalla lisätä tietoisuutta ja keskustelua Suomen uhanalaisista vaelluskalakannoista.

K-Kalapolut-yhteistyön neljäs kausi uhanalaisten vaelluskalojen hyväksi käynnistyi kesäkuussa, kun aiemmilla kausilla kunnostetuissa kohteissa tehtiin pienpoikastarkkailua.

K-Kalapolut-kausien 2017–2019 aikana on avattu yli 80 kilometriä uutta elin- ja kutuympäristöä vaelluskaloille, purettu 19 nousuestettä ja tehty yli 200 kutusoraikkoa. Talkoita on järjestetty yli 20 kohteessa ympäri Suomea.

Lisätietoja:

WWF Suomen suojeluasiantuntija Olli Sivonen, [email protected], puh. 050 3055 714
K-Kalapolut-kohdekoordinaattori Inka Karjalainen, [email protected], puh. 050 3208 473

K-Kalapolut
K-ryhmän ja WWF:n K-Kalapolut-yhteistyössä kartoitetaan ja avataan eri puolilta Suomea löytyviä kutuesteitä. Avaamme nousuesteitä ja teemme kutusoraikkoja yhdessä maa- ja vesialueiden omistajien, paikallisten toimijoiden, K-kauppiaiden ja vapaaehtoisten kanssa. Tavoitteena on samalla lisätä tietoisuutta ja keskustelua Suomen uhanalaisista vaelluskalakannoista. Yhteistyön tunnistaa “Kuteminen kuuluu kaikille” -sloganista. Seuraa työn tuloksia ja katso animaatio Suomen vaelluskaloista sekä kutuesteistä ja niiden purkamisen vaikutuksista sivustolta https://kesko.fi/kalapolut #kuteminenkuuluukaikille #kalapolut

WWF:n virtavesityö
Virtavesien eli jokien, purojen ja norojen, patoamisen ja perkaamisen seurauksena kaikki vaelluskalalajimme ovat tätä nykyä uhanalaisia: jopa 90 prosenttia Suomen lohikannoista on menetetty viimeisen 50 vuoden aikana ja 60 meritaimenjoesta on jäljellä enää 11. Virtavesien kunnostaminen ja vaellusesteiden poistaminen on konkreettista työtä, joka auttaa vaelluskaloja pääsemään jälleen kutupaikoilleen. Lisäksi WWF pyrkii vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon. Lue lisää WWF:n virtavesityöstä www.wwf.fi/virtavedet